• Startsida
  • / Fågelinfluensa har upptäckts i Stockholmsområdet

Fågelinfluensa har upptäckts i Stockholmsområdet

Just nu pågår ett av de hittills största utbrotten av fågelinfluensa i Sverige. I Stockholmsområdet har smittan upptäckts bland annat på en berguv och flera knölsvanar. Ett utbrott har också konstaterats i en tamfågelbesättning på Ekerö.

En fågelholk i trä som sitter bland grenar i ett träd.

Foto: Mostphotos

Risken att fågelinfluensaviruset H5N8 kan orsaka smitta hos människor anses låg. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på döda fåglar och hantera dem rätt för att smittan inte ska spridas.

Rapportera om du hittar vilda fåglar som är sjuka eller döda

Statens veterinärmedicinska anstalt vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar.

Rapportera vilda djur på sva.se Länk till annan webbplats.

Mer information


Senast uppdaterad: 14 april 2021