• Startsida
  • / Införandet av parkeringsavgifter i Vilundaparken senareläggs

Införandet av parkeringsavgifter i Vilundaparken senareläggs

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott tog i oktober 2020 beslut om att införa parkeringsavgift i Vilundaparkens område. Införandet flyttas nu fram.

Parkeringsplatsen vid Vilundaparken.

Foto: Vilundaparkens parkeringsområde.

På grund av coronapandemin är det minskad aktivitet för verksamheter inom Vilundaparkens området. Behovet av parkering för aktiva och besökare är därför inte lika stort som det brukar vara. När verksamheterna i Vilundaparkens lokaler och utomhusanläggning kan komma igång igen, styrs av nivåerna för smittspridningen i samhället.

Införandet av parkeringsavgift var planerat att införas från och med 1 januari 2021, det flyttas nu fram. Det finns i dagsläget inget aktuellt startdatum.

Förhoppningen med att införa parkeringsavgifter är att underlätta tillgången till parkeringsplatser i området, för besökare och aktiva.

Avvaktar politiskt beslut om tidpunkten

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott tog i oktober 2020 beslut om att införa parkeringsavgift i Vilundaparkens område. Tidpunkten för införandet av parkeringsavgifterna ska även tas av Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. När ärendet tas upp för beslut är inte bekräftat än.

Aktuell parkeringstid i Vilundaparken

Den aktuella parkeringstiden är som tidigare, max fyra timmar. Vid norra parkeringen har det tidigare varit skyltat med 10-timmarsparkering. Skylten är borttagen som en förberedelse att införa parkeringsavgifter i området. Då införandet av avgifterna flyttas fram kommer skylten att sättas upp igen. Innan skylten är på plats är det möjligt att stå på norra parkeringen upp till 24 timmar. Generella trafikregler som styr den parkeringstiden.

Relaterad information
Tidigare nyhet om införandet av parkeringsavgift i Vilundaparken. Länk till annan webbplats.

Generell information om parkeringsavgifter i Upplands Väsby.

Beslutet

Beslutet om att införa parkeringsavgift i Vilundaparken är taget av teknik- och fastighetsutskottet. Ärendet har nummer 2020:253.

Ärendet finns beskrivet i utskottets sammanträdesprotokoll från den 16 oktober 2020.

Möten och protokoll för teknik- och fastighetsutskottet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 januari 2021