• Startsida
  • / Avgift för parkering i Vilundaparken

Avgift för parkering i Vilundaparken

Från och med den 1 januari 2021 införs parkeringsavgift i Vilundaparken.

Parkeringsplatsen vid Vilundaparken.

Bild tagen i Vilundaparkens parkeringsområde.

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har tagit beslut om att införa parkeringsavgift i Vilundaparkens område.

Parkering till för besökare

Vilundaparkens centrala läge och stora antal parkeringsplatser gör att parkeringen i dagsläget används flitigt även av andra än de som besöker områdets idrottsverksamheter. Förhoppningen med att införa parkeringsavgifter är att underlätta tillgången till parkeringsplatser för besökare och aktiva inom Vilundaparkens idrottsområde.

Parkeringsavgiften

Det är taxa B som kommer att gälla i området.

Avgiften är 20 kronor för 12 timmar. Betalning gäller för den faktiska tid som du parkerar.

Exempel: Står du parkerad i en timme betalar du 1,67 kronor för en timme. För två timmar betalar du 3,34 kronor. Står du parkerad i 12 tolv timmar betalar du 20 kronor.

Betalning

Du kommer att kunna betala parkeringen via parkeringsautomater i området eller via apparna EasyPark och Parkster.

Parkeringsautomaterna kommer att finnas på plats i Vilundaparken från januari 2021. Markarbeten och förberedelser inför installationen påbörjas snart.

Vid frågor om parkeringsavgiften

Vid frågor kontakta Väsby Direkt. Telefonnumret är 08-590 970 00, välj knappval 4.

Beslutet

Beslutet om att införa parkeringsavgift i Vilundaparken är taget av teknik- och fastighetsutskottet. Ärendet har nummer 2020:253.

Ärendet finns beskrivet i utskottets sammanträdesprotokoll från den 16 oktober 2020.

Möten och protokoll för teknik- och fastighetsutskottet Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad 2020-12-17

Senast uppdaterad: 18 december 2020