• Startsida
  • / Informationskampanj ska bryta ofrivillig ensamhet

Informationskampanj ska bryta ofrivillig ensamhet

Vill du göra något för ensamma äldre i Väsby? Snart släpps katalogen med massor av tips till Väsbybor som upplever ofrivillig ensamhet. Och det finns plats för ännu fler aktiviteter. Arbetsgruppen bakom katalogen vill hitta fler volontärer och aktiviteter.

Personer som fikar vid dukat bord med kakor och kaffe

Foto: Mostphotos

Kommunen och pensionärsföreningarna i Väsby har tillsammans skapat en aktivitetskatalog som ska hjälpa ensamma äldre att hitta vänner och sociala aktiviteter. Målet är att nå de äldre som upplever ofrivillig ensamhet.

Det finns omkring 7 500 Väsbybor som är 65 år eller äldre. En del är ensamma och trivs med det, men ingen ska behöva leva i ofrivillig ensamhet som ökar risken för depression och sjukdom. Det är vårt gemensamma ansvar att ingen Väsbybo ska behöva känna sig isolerad och bortglömd, säger Maria Fälth (KD) som är kommunalråd och ordförande i pensionärsrådet.

Katalogen ges ut i tryckt form och kommer att spridas bland annat via vårdcentralerna som kommer i kontakt med äldre Väsbybor. Många aktiviteter har varit vilande under coronasituationen men målet är att öppna upp efter hand. Idén kom till genom fokusgrupper i våras där många pensionärer deltog.

Vi har lyssnat på äldre och förstått att de har svårt att hitta bland all den information som sprids via föreningars webbsidor och ibland går informationen bara ut till föreningarnas medlemmar. Nu kommer alla lättare kunna ta del av de aktiviteter som riktar sig till alla äldre, säger Lena Kanström som är ordförande i volontärföreningen Vänner i Väsby.

Många av de aktiviteter som riktar sig till äldre lockar framför allt kvinnor i dag. Arbetsgruppen bakom katalogen efterlyser därför aktiviteter som kan locka fler män.

Jag pratade med en man som frågade om det finns någon hobbygrupp för honom och andra som är intresserade av motorcyklar och bilar. Tyvärr har vi inte det i dag. Alla tycker inte om att spela boule och det finns många andra aktiviteter som man skulle kunna göra tillsammans, till exempel att fixa med bilar eller att fiska. Vi tar gärna emot fler volontärer och initiativ, säger Lena Kanström.

Fakta: Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de organisationer som företräder pensionärerna. Syftet är att skapa ett inflytande i frågor som berör kommunens pensionärer.

Pensionärsrådet har till särskild uppgift att bevaka pensionärernas situation i kommunens samhällsplanering. Det kan handla om kvalitet inom äldreomsorgen, förebyggande hälsa, olika boendeformer, avgifter, trafikplanering, fritidssysselsättningar och kulturupplevelser. Rådet består av åtta ledamöter som utses av kommunstyrelsen. Tre ledamöter ska vara politiker. Fem ledamöter ska representera pensionärsorganisationerna PRO Upplands Väsby, SPF seniorerna i Väsby och Finska PRO-föreningen.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020