• Startsida
  • / Så rankas Väsbys företagsklimat

Så rankas Väsbys företagsklimat

Väsby har fortsatt förbättrat resultat när det gäller upphandlingsfrågor, men frågor om otrygghet påverkar lokala företagare. Det visar resultatet av Svenskt Näringslivs kommunrankning 2020.

Stationens parkering och Pyramiden

Svenskt Näringsliv publicerar varje år en rankning av företagsklimatet i kommuner. Rankningen som bland annat bygger på frågor till företagare och statistikuppgifter har i år flera nya delar. Upplands Väsby fortsätter att förbättra sitt resultat när det gäller upphandling, en trend sedan 2017. Men en ny del i undersökningen visar att företagare i Väsby är påverkade av frågor om otrygghet.

Vi är medvetna om att detta är en viktig fråga för företagen både här och i andra kommuner. Trygghetsfrågorna är prioriterade och vi fortsätter att arbeta intensivt i samarbete med polisen, säger Ann-Christin Frickner (C) ordförande för kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott.

Väsbys resultat när det gäller trygghetsfrågor ligger lite bättre än genomsnittet i Stockholms län, men lägre än riksgenomsnittet.

Sammantaget rankas Väsbys företagsklimat högre än riksgenomsnittet, men kommunen har tappat placeringar jämfört med förra året. Resultatet är i år plats 31 bland 290 kommuner i landet, och plats 6 bland 26 kommuner i länet.

Det är svårt att jämföra resultatet med förra året eftersom nya delar ingår, men vi kommer självklart att analysera detta. Vi arbetar vidare när det gäller företagsklimat och har startat ett ambitiöst program för att skapa tillväxt för våra lokala företag och nyetablering även efter coronapandemin, säger Ann-Christin Frickner.

En annan ny faktor i undersökningen är antal arbetstillfällen i kommunen. Där ligger Väsby lägre än genomsnittet, konstaterar Per-Ola Lindahl, näringslivschef. Andra frågor i enkäten handlade om kommunens service för företagsärenden.

Vi behöver ständigt uppdatera oss för att ge bästa möjliga service. Vi planerar bland annat en ny serviceutbildning för alla som arbetar med tillståndsfrågor, säger Per-Ola Lindahl.

Enkäten skickades ut under första kvartalet i år.

Vi arbetar också på att få in en bredare bild än de drygt 150 som svarat på enkäten. Samtidigt fortsätter vi med stora satsningar, bland annat när det gäller att hjälpa till att säkra kompetensförsörjningen för företagen och att utöka samarbetet med högskolor och forskningsinstitutioner, säger Ann-Christin Frickner.

Senast uppdaterad: 28 september 2020