• Startsida
  • / Fortsatta insatser ska öka tryggheten i Väsby

Fortsatta insatser ska öka tryggheten i Väsby

Det finns ett fortsatt behov av att arbeta med trygghetsskapande åtgärder. Det framgår av svaren bland Väsbybor i polisens nya trygghetsundersökning i Stockholmsregionen. Resultatet ska nu användas i det fortsatta samarbetet med polisen.

Två personer håller varandra i handen.

Foto: Mostphotos

Närmare 1 000 Väsbybor har besvarat polisens enkät med trygghetsrelaterade frågor. Mer än hälften av de svarande har under de senaste tolv månaderna oroat sig för att bli utsatta för ett bostadsinbrott. I resultatet märks även en stor andel som upplever problem med nedskräpning, skadegörelse och mörka områden med dålig belysning.

Det är första gången som polisens trygghetsundersökning genomförs. Delar av resultatet bekräftas av andra genomförda undersökningar som pekar på en känsla av otrygghet.

Att öka tryggheten är en av våra högst prioriterade frågor. Vi har också arbetat med konkreta åtgärder såsom kameraövervakning och ökad närvaro av väktare och ordningsvakter. Resultatet av trygghetsenkäten understryker tydligt både varför dessa åtgärder behövs och att vi som kommun har jobb kvar att göra, tillsammans med polisen och andra samhällsaktörer. Målet måste vara att människor tryggt ska kunna vistas i hela Väsby oavsett tid på dygnet, säger kommunstyrelsens ordförande Christine Hanefalk (M).

Kommunen har ett pågående arbete med trygghetsskapande åtgärder. Allmänheten har möjlighet att ringa till mobila väktare, stationsområdet bevakas av kameror och gång- och cykeltunnlar har fått förbättrad belysning. Sedan i våras genomsöks offentliga miljöer regelbundet med narkotikahund.

Resultatet från polisens trygghetsundersökning visar att det brottsförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi kommer nu analysera resultatet med polisen och tillsammans vidta åtgärder, säger kommunens brottsförebyggande strateg Emma Rauf-Otworowski.

Mätningen i Upplands Väsby är en del av polisens trygghetsmätning som omfattar samtliga 27 kommuner i Stockholmsregionen.

Senast uppdaterad: 28 september 2020