• Startsida
  • / Sanda våtmark ska främja biologisk mångfald

Sanda våtmark ska främja biologisk mångfald

Nu anlägger vi Sanda våtmark i Fresta strax norr om Bollstanässkolan. Under hösten byggs bland annat en dammvall i området vid Frestabäcken. Detta gör att en del av betesmarken kan bli till en översvämningsvåtmark där gäddor, groddjur och fåglar kommer att trivas.

En fåra med vatten med stockar i förgrunden.

Nu anlägger vi våtmarken. En fåra har grävts för att ansluta till Frestabäcken. Foto: Micael Söderman/Sportfiskarna

Våtmarker är viktiga livsmiljöer för många olika djur. En fjärdedel av Sveriges våtmarker har sedan mitten av 1800-talet försvunnit genom dikning eller uppodling.

Det har inneburit färre lekplatser för gäddor och grodor. Våtmarken vid Frestabäcken ska förbättra situationen för bland annat dessa arter, säger Henrik de Joussineau, naturförvaltare i kommunen.

Många funktioner

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde när det gäller hållbarhet. De fungerar bland annat som naturliga reningsverk. Det ger renare vatten och främjar den biologiska mångfalden. Nitton procent av Sveriges rödlistade arter finns i olika typer av våtmarker.

Våtmarken fylls upp med vatten under snösmältningen på vårvintern. Planen är sedan att gäddorna ska leka här under våren. Vid midsommartid öppnas en dammlucka och gäddynglen åker ut i Frestabäcken och vidare ut i Norrviken, säger Henrik.

Våtmarksprojektet är en långsiktig åtgärd.

Det kommer ta ett par säsonger för fiskarna och fåglarna att etablera sig. Vallen måste också sätta sig innan man kan gå på den. Det blir möjligt först under hösten 2021, säger Henrik de Joussineau.

Nytt utflyktsmål

När projektet är klart kan det bli ett utflyktsmål för både kommuninvånare och andra. Det finns också planer på att ha olika evenemang för att barn ska lära sig mer om växter och djur.

Information om Sanda våtmark

Senast uppdaterad: 28 september 2020