• Startsida
  • / Upplands Väsby är en plats för öppenhet och tolerans

Upplands Väsby är en plats för öppenhet och tolerans

Väsbyalliansens kommunalråd uttalar sig med anledning av det demonstrationstillstånd som är sökt för några kommuner i Stockholms län den 12 september.

Från vänster: Ann-Christin L Frickner (C), Christine Hanefalk (M), Roland Storm (VB), Margareta Hamark (L), Maria Fälth (KD). Foto: Jesper Lundberg, Studio12

Från vänster: Ann-Christin L Frickner (C), Christine Hanefalk (M), Roland Storm (VB), Margareta Hamark (L), Maria Fälth (KD). Foto: Jesper Lundberg, Studio12

Upplands Väsby är idag hem till människor med rötter i hela världen. Här är det självklart att friheter, rättigheter och skyldigheter ska vara desamma oavsett vilken bakgrund man har och vi är stolta över det Väsby som många goda krafter byggt tillsammans. Ett gott samhälle måste baseras på öppenhet och tolerans inför människors olikheter och att vi alla markerar gemensamt mot hot, våld och hat.

Det har till Polisen inkommit en ansökan om tillstånd för demonstration nu på lördag den 12 september. Ansökan gäller några platser i Stockholms län. Rätten till yttrandefrihet är skyddad i grundlagen och en av våra viktigaste rättigheter. Men när någon ger uttryck för hat är det viktigt att de goda krafterna tar sitt ansvar och står för andra värden.

I detta fall gör vi det bäst genom att bevara lugnet och fortsätta vara goda medmänniskor. Kommunen arbetar förebyggande genom att aktivera goda krafter och genom att samverka internt och externt för att bidra till polisens arbete.

När någon handlar enbart i syfte att såra och uppröra är den bästa motreaktionen att inte låta sig provoceras. När vi gemensamt står upp för goda värderingar och låter dessa värderingar styra våra handlingar tystar vi effektivt dem som vill splittra och förstöra. Utan att slå tillbaka med våld och kränkningar.

Christine Hanefalk, kommunstyrelsens ordförande (M)
Roland Storm, kommunalråd (VB)
Maria Fälth, kommunalråd (KD)
Margareta Hamark, kommunalråd (L)
Ann-Christin L Frickner, kommunalråd (C)

Senast uppdaterad: 28 september 2020