• Startsida
  • / Fortsatt trend med minskad rökning bland åk 9-elever

Fortsatt trend med minskad rökning bland åk 9-elever

Intresset för rökning och alkohol minskar bland årskurs 9-elever i Väsby. Det är en flerårig trend som håller i sig. Det visar Stockholmsenkätens resultat bland elever i Upplands Väsby.

Skolelever på promenad längs gångväg

Foto: Mostphotos

Stockholmsenkäten innehåller svar från elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet. Bland de svarande årskurs 9-eleverna märks ett stadigt minskat intresse för rökning. Dock ökar andelen rökare och snusare bland pojkar i årskurs 2 på gymnasiet. Bland elever i årskurs 2 märks även en ökning av andelen som någon gång använt narkotika.

Vi ser förbättringar i grundskolan men också utmaningar som kräver mer arbete kring ANDT-frågor på gymnasiet, säger Astrid Täfvander som är utbildningschef i Upplands Väsby kommun.

I enkäten 2018 uppgav 23 procent av pojkarna i årskurs 9 att de burit vapen under de senaste tolv månaderna. Frågeställningen gällde vapen som till exempel kniv eller knogjärn. I den nya undersökningen märks en positiv förändring där andelen pojkar som burit vapen sjunkit till 13 procent.

Vi kan se en positiv utveckling i frågan om andelen elever som burit vapen. Vi kommer att fortsätta arbeta systematiskt med våra våldsförebyggande program på skolorna, säger Astrid Täfvander.

Bland psykosociala faktorer märks stora könsskillnader. Över tid har det skett en ökning av andelen elever som ofta känner sig ledsna och deppiga. Här finns en stor könsskillnad och andelen flickor som är ledsna/deppiga är klart större än andelen pojkar.

- Att skolungdomar, och då särskilt flickor, ofta känner sig nedstämda är ett problem och det är tråkigt att se att det problemet växer. Anledningarna till detta är sannolikt komplexa men det är viktigt att alla som arbetar eller kommer i kontakt med ungdomar känner till problematiken och kan arbeta proaktivt med att stötta dem som behöver det, säger kommunstyrelsens ordförande Christine Hanefalk (M).

FAKTA:
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och vänder sig till elever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Frågorna handlar bland annat om alkohol, tobak, droger, brottslighet och psykisk hälsa. Syftet är att ge underlag till förebyggande insatser, följa upp det kommunala arbetet och bidra till ökad kunskap. Enkäten i Stockholms län har besvarats av mer än 24 000 elever. Resultatet för Upplands Väsby kommun bygger på svar från 513 elever i grundskola och gymnasium.

Senast uppdaterad: 28 september 2020