• Startsida
  • / Lyckad bottenbehandling av Norrviken

Lyckad bottenbehandling av Norrviken

Nu är bottenbehandlingen av sjön Norrviken avslutad. Arbetet har genomförts under våren och sommaren för att främja vattenkvaliteten i sjön. Resultatet upplevs redan vara lyckat.

En specialbyggd båt på sjön Norrviken.

Den specialbyggda båt som användes för att genomföra bottenbehandlingen av Norrviken.

Bottenbehandlingen av Norrviken är en del i ett projekt för att minska övergödningen i sjön. Tanken är att sjön och vattendragen nedströms ska må bättre och få livskraftigare ekosystem.

Under sommaren har en specialbyggd båt arbetat i sjön. Genom en väl beprövad metod har aluminium tillsatts i sedimentet på bottnar fyra meter och djupare. Sediment kallas de material som sjunker genom vatten och samlas på sjöbotten.

Intresset från allmänheten har varit stort. Många har hört av sig och berättat att de uppskattar att vattnet i sjön blivit klarare och trevligare att bada i.

Kontroller och utvärdering

Louise Andersson är miljöprojektledare på Upplands Väsby kommun. Hittills är hon och hennes kollegor nöjda med resultatet av behandlingen.

Så här långt är vi mycket positiva till resultaten av behandlingen. Nu återstår att fullfölja kontrollprogrammet genom provtagningar och utvärderingar för att säkerställa att vattnet inte bara ser bra ut utan också att sjöns ekosystem successivt återhämtar sig från den långvariga övergödningen, säger Louise.

Provtagningar genomförs både före, under och efter behandlingen. Sedan utvärderas de med fokus på vilken effekt behandlingen har lett till för ett antal olika parametrar. Bland annat för plankton, vattenväxter, fisk och miljögifter i fisk.

Det är genom kontrollprogrammet som vi får det verkliga kvittot på om behandlingen har gett önskat resultat, säger Louise Andersson.

EU-finansierat projekt

Projektet i Norrviken finansieras av Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun och Länsstyrelsen i Stockholm. Det får även bidrag från EU samt Havs- och vattenmyndigheten. Åtgärderna i Norrviken ingår i ett större projekt kallat LIFE IP Rich Waters.

Förbättring av Norrvikens vattenkvalitet

Senast uppdaterad: 10 september 2020