• Startsida
  • / Ny gång- och cykelbana längs vägen mot Kairo

Ny gång- och cykelbana längs vägen mot Kairo

Den nya gång- och cykelbanan längs Runsavägen har öppnat för sommaren och blir permanent färdig i höst.

Nygjord gång- och cykelväg längs Runsavägen

Foto: Upplands Väsby kommun

Gång- och cykelvägen löper från Eds allé fram till Masthuggarvägen. Den sista biten närmast Masthuggarvägen är provisorisk men fullt användbar.

Det är många som redan börjat använda gång- och cykelbanan som omfattar den del av vägen där det tidigare inte fanns vare sig trottoar eller bred vägren, säger Charlotta Sangregorio, enhetschef Teknik i Upplands Väsby kommun.

Gång- och cykelbanan är nu öppen till och med vecka 33. Därefter tar arbetet fart igen för att göra den provisoriska delen helt färdig.

Behovet av den nya gång- och cykelvägen är stort, enligt Roland Storm (VB), ordförande i Teknik- och fastighetsutskottet:

Det har funnits önskemål om en gång- och cykelväg utefter Runsavägen bort till Kairo i många år och nu har vi äntligen fått den klar. Även om vissa slutarbeten kvarstår kommer den underlätta för cyklister och gående och göra trafiksituationen på Runsavägen betydligt säkrare för alla trafikanter, säger Roland Storm.

Förhoppningen är också att den nya gång- och cykelvägen ska göra att färre Väsbybor känner ett behov av att ta bilen till badplatsen i Kairo.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020