• Startsida
  • / Fortsatt EU-stöd till framgångsrikt projekt

Fortsatt EU-stöd till framgångsrikt projekt

Etableringslyftet som lotsat många nyanlända till egen försörjning får en fortsättning. Svenska ESF-rådet har beviljat stöd för ett tvåårigt tillämpningsprojekt.

Man och kvinna tittar på fyrkverkeri på himlen

Foto: Mostphotos

Etableringslyftet är ett framgångsrikt samarbete mellan Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Arbetsförmedlingen.

Etableringslyftet startade hösten 2018. Andelen deltagare som gått vidare till anställning efter tiden i projektet har hela tiden fortsatt att öka. Nu har 252 personer avslutat sin tid i projektet. Av dem har 185 personer, 73,4 procent, fått arbete eller påbörjat studier med rätt till studiemedel.

Det är glädjande att Etableringslyftet kan fortsätta arbeta vidare med sitt särskilda fokus på att få ut nyanlända och då särskilt kvinnor i arbete, säger Anders Manell (L), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun.

Bakom framgångarna finns en tät samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de deltagande kommunerna. Det finns också en löpande utveckling av metoden, som bygger på närhet till individen och ett individuellt utformat stöd.

Majoriteten av deltagarna är kortutbildade och behöver ett särskilt utformat stöd och noggrann matchning med arbetsgivare för att hamna rätt. Etableringslyftets resultat visar att projektets metod fungerar.

Det är glädjande att Etableringslyftet kan fortsätta att korta vägarna till egen försörjning. Samarbetet mellan Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner samt Arbetsförmedlingen har visat goda och viktiga resultat och med detta besked kan vi fortsätta med insatserna, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun.

Etableringslyftet ska även aktivt medverka till regionens kompetensförsörjning. Under projektets två första år har verksamheten skapat en god samverkan med över hundra arbetsgivare.

Metodiken att på arbetsplatsen stötta såväl individ som arbetsgivare har starkt bidragit till projektets lyckade resultat.

Etableringslyftet har visat att det går att matcha individ och arbetsgivare i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur, även om individen är kortutbildad. Med detta så stärker vi vår region, säger Ann-Christin Larsson Frickner (C), ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott i Upplands Väsby kommun.

Sollentuna kommun blir ny huvudman för projektet när det går in i tillämpningsfasen från och med 1 januari 2021.

Den framgångsrika metoden på individ- och organisationsnivå kommer att fortsätta utvecklas. Dessutom kommer det ske en utredning av hur en effektiv framtida samverkansorganisation, baserad på erfarenheterna av Etableringslyftet, kan implementeras.

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att främja sysselsättningen i EU och stärka den svenska arbetsmarknaden.

www.etableringslyftet.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 9 juli 2020