• Startsida
  • / Ny flerårsplan med budget 2021-2023

Ny flerårsplan med budget 2021-2023

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny flerårsplan med budget 2021-2023. Beslutet fattades under måndagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba på bord i fullmäktigesalen.

Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de kommande tre åren. I den anges kommunens resultatmål, skattesatsen och de ekonomiska resurserna för varje nämnd.

Dessutom anges vilka mål och uppdrag som ska gälla för kommunorganisationens arbete. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner. I dessa redovisar de sina nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå de övergripande målen.

Mer om arbetet med flerårsplanenlänk till annan webbplats

Flerårsplanen med budget 2021-2023 (ärende 04 och 04.1)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 9 juli 2020