• Startsida
  • / Satsning på badplats för minskad trängsel

Satsning på badplats för minskad trängsel

Sättrabadet i sjön Mälaren står klar inför sommarens badsäsong. Och det blir en extra fördel att ta cykeln dit. Snart finns det nämligen en cykelväg ut mot Kairo längs med Runsavägen.

Någon doppar fötterna i vattnet vid badstrand

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun har satsat resurser på att iordningsställa Sättrabadet till en mer attraktiv badplats för allmänheten.

Arbetet kom till efter vinterns situation med coronaviruset. Förhoppningen med Sättrabadet är att minska trängseln på de populära baden vid Bollstanäs och Kairo i sommar.

Kommunen har sett till att Sättrabadet fått en rejäl uppfräschning. Ny sand finns på plats, liksom toaletter och bänkar.

Sättra har tidigare definierats som ett naturbad. Nu hoppas vi att badplatsen kan bli ett komplement till Kairo och Bollstanäs så att det inte blir för fullt vid någon av badplatserna i sommar, säger Johanna Dermer som är chef för idrotts- och fritidsenheten.

En fördel för badgästerna är att cykelvägen ut mot Kario och Sättra från Eds allé snart finns på plats så att den kan tas i bruk lagom till badsäsongen. En delsträcka är provisorisk men cykelvägen är ändå fullt användbar för små och stora cyklister.

Välj gärna cykel framför bil när du besöker badet. Det är ont om parkeringsplatser och det finns djur i hagarna att ta hänsyn till.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Andrea Möllerberg (VB), uppmanar allmänheten att fortsätta tänka på Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och undvika för stora folksamlingar.

Vi tror att många kommer att hålla sig kvar i Väsby i sommar. Vi vill att fler upptäcker våra fina naturområden. Ta dig ut för den personliga hälsans skull, men följ rekommendationerna.

Gång- och cykelbanan mellan Eds allé och Masthuggarvägen kommer att vara farbar för cykel- och gångtrafikanter från och med midsommaraftonen. Vägen stängs åter av vecka 33 då arbetet med färdigställandet av den provisoriska delen påbörjas igen.

Senast uppdaterad: 22 juni 2020