• Startsida
  • / Klassiskt i fokus för nya bostäder längs Mälarvägen

Klassiskt i fokus för nya bostäder längs Mälarvägen

Vem kommer att leva upp till visionen om att bygga i klassisk stil? I höst drar tävlingen igång om vilka byggherrar och arkitekter som får utforma det nya bostadsområdet med 400 bostäder längs Mälarvägen.

Två personer står vid ett ritbord och arbetar med en husmodell.

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun genomför en markanvisningstävling i så kallad klassisk arkitektur.

Tävlingen genomförs inom det område som avgränsas av Arkadstråket och Husarvägen på norra sidan om Mälarvägen.

Att låta Väsbybornas åsikter om gestaltning komma till tals genom medborgardialoger i allmänhet och att bygga i klassisk stil i synnerhet var något som vi gick till val på. Vi fick Väsbybornas förtroende, nu tar vi nästa steg för att realisera detta, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Tävlingen genomförs i två steg. Först sker en öppen inbjudan där intressenter kan lämna in enklare skisser med kort text för att beskriva deras vision för området. Därefter påbörjas del två där ett antal intressenter väljs ut till att fortsätta tävlingen.

Under tävlingens gång sker en dialog mellan de tävlande och juryn. Detta för att få så bra tävlingsbidrag som möjligt.

De nya bostadskvarteren kommer att ha ett centralt läge strax söder om Väsby centrum och Fyrklövern. Vi använder oss av ett poängsystem som premierar innovativa lösningar och stadsmässigt byggande. Det ska bli spännande att se aktörernas visioner av framtidens bostäder längs Mälarvägen, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Tävlingsjuryn utser en till tre vinnare som får teckna markanvisningsavtal för varsitt kvarter inom tävlingstomten. Arkitekturen ska vara i klassisk stil, enligt beskrivningar som kommer att tas fram till tävlingen. Preliminärt ska bostadshusen vara 5-6 våningar.

Markanvisningstävlingen planeras att pågå från oktober 2020 till mars 2021.

 

Fakta: Markanvisningstävlingen – så går den till


1 oktober – Markanvisningstävlingen startar

1 december – Intresseanmälan stängs

1-13 december – Utvärdering av inkomna förslag

14 december – Kungörelse om vilka som gått vidare till del 2

15 december-27 mars (2021) ­– 1-2 möten mellan juryn och deltagare

28 mars – sista dag för inlämning av tävlingsförslag

29 april – Juryns resultat meddelas

Maj – Markanvisningsavtal skrivs på

Senast uppdaterad: 9 juli 2020