• Startsida
  • / Borttagen återvinningsstation ger plats åt Edda Fornpark

Borttagen återvinningsstation ger plats åt Edda Fornpark

Den 29 maj tar vi bort återvinningsstationen på Anevägen. Varför? För att färdigställa arbetet med Edda Fornpark, en för Väsby viktig historisk plats.

En skogsdunge med många stenar i olika storlekar.

Återvinningsstationen på Anevägen har stått på en parkering intill Eddaparken som nu ska bli parkering igen. Därför tar vi bort återvinningsstationen och ger plats åt fler besökare. Eddaparken är nämligen en viktig historisk plats för Väsby och ska utvecklas till att bli Edda Fornpark.

På platsen finns ett gravfält från yngre bronsåldern med omkring 200 gravar, en offerplats, en trolig kremeringsplats och resterna från en processionsväg som tycks ha utgått från platsen där återvinningsstationen nu ligger. Ingenting av detta är dock särskilt enkelt att urskilja på platsen idag och därför utvecklar vi arbetet med Edda Fornpark.

Vi kommer att sätta upp skyltar, en karta och återskapa parkeringen för att fler ska få möjlighet att upptäcka och lära mer om platsen. Och parken ska få ett vackert staket runt om, precis som kommunens andra fornparker.

För er som använder Anevägens återvinningsstation idag ber vi er att istället besöka någon av de två närmaste stationerna som finns längs Sandavägen.

Förpackningar och tidningar, återvinningsstationer

Senast uppdaterad: 27 maj 2020