• Startsida
  • / Narkotikahund genomsöker Väsby

Narkotikahund genomsöker Väsby

En narkotikahund kommer att genomsöka offentliga miljöer i Väsby regelbundet. Åtgärden är en av flera för att öka tryggheten i hela kommunen.

Stationsområdet i Upplands Väsby

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun arbetar vidare med trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i Väsby. Nu handlar det om rondering med narkotikahund i offentliga miljöer där det kan förekomma överlämningsplatser för narkotikahandel.

Narkotikahunden anlitas genom ett privat bolag. Sökningar har redan skett vid ett tillfälle vid stationsområdet där det finns rapporter om misstänkt narkotikabruk. Sökningen genomfördes kvällstid och det påträffades spår av narkotika, men inget fynd gjordes.

Det är en självklarhet för oss att vidta de åtgärder som krävs för att göra Väsby till en plats där medborgarna är trygga. Narkotikahunden kommer att göra sökningar så länge som vi bedömer det nödvändigt för att skapa den trygghet vi eftersträvar, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Kommunen har i flera trygghetsåtgärder prioriterat området kring stationen. Området har pekats ut som otryggt av medborgare i enkäter. Nyligen installerades en ljudskrämma i garaget under Messingen för att förhindra samlingar i ett av trapphusen.

Även narkotikahundens sökningar kommer att ske bland annat i stationsområdet.

Tidigare åtgärder i området är närvaro av fältare, ordningsvakter, väktare och kameror. Det finns även ett mycket bra och uppskattat initiativ med nattvandrare som sedan över ett år tillbaka rör sig mycket i området. Till dem vill vi rikta ett stort tack, säger tf säkerhetschef Emma Rauf-Otworowski.

Om trygghetsarbetet i Upplands Väsby

Den politiska ledningen har tagit fram en flerårsplan med målet att öka tryggheten i hela kommunen under alla tider på dygnet. Framför allt vill man öka närvaro på platser och tider då Väsbyborna upplever störst otrygghet.

I medborgarundersökningen som gjordes sommaren 2018 var det framför allt stationsområdet som pekades ut som en otrygg plats. Efter det har kommunen vidtagit åtgärder i området, såsom närvaro av ordningsvakter.

Upplands Väsby fick i höstas tillstånd från Datainspektionen att installera övervakningskameror vid stationsområdet. Kommunen har även under en längre period satsat på att förbättra belysningen i gång- och cykeltunnlar.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020