• Startsida
  • / Oskar Weinmar föräldraledig i höst

Oskar Weinmar föräldraledig i höst

Kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) och kommunfullmäktiges ordförande Christine Hanefalk (M) byter tillfälligt uppdrag med varandra i höst.

Oskar Weinmar och Christine Hanefalk

Oskar Weinmar och Christine Hanefalk

Oskar Weinmar har av kommunfullmäktige beviljats tjänstledighet från sina två uppdrag för att vara föräldraledig med start efter sommaren.

Oskar Weinmar är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Fullmäktige beslutade på måndagen att hans två uppdrag under tjänstledigheten tas över av kommunfullmäktiges ordförande Christine Hanefalk.

Oskar Weinmar ersätter Christine Hanefalk som kommunfullmäktiges ordförande under den aktuella perioden.

Tjänstledigheterna med tillhörande byten av uppdrag gäller under perioden 17 augusti-31 december 2020.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020