• Startsida
  • / Många vill sy plastrockar i Väsby

Många vill sy plastrockar i Väsby

En snabb fråga till Väsbys pensionärs- och frivilligorganisationer har lett till en hel folkrörelse. På säkert avstånd, i sina hem, hjälper Väsbybor till att sy plastrockar av byggsäckar till hemtjänstföretag och personal på särskilda boenden.

Initiativtagaren till den lokala produktionen av plastrockar är kommunens anhörigkonsulent Ann-Charlotte Tjernberg. Hon har fått upprätta en väntelista för att hantera det översvallande intresset från Väsbybor som vill hjälpa till att sy.

Hur går arbetet till?

Rent praktiskt får de som vill hjälpa till ett kit bestående av tio byggsäckar, ett mönster och tydliga instruktioner om hur rockarna ska sys. De hämtar upp detta i mötesplatsen Rubinens lokal. Dit kan man komma och få materialet utomhus, utan att behöva gå in i Väsby centrum, förklarar Ann-Charlotte Tjernberg.

Alla syr hemma och sedan levereras rockarna tillbaka till Rubinen. Rockarna distribuerar vi i kommunen vidare till våra hemtjänstföretag och personal på boenden som använder rockarna.

Det verkar som att vi fått igång värsta sy-rörelsen i Väsby! Kul och fint att se solidariteten som finns mellan medborgarna, säger Ann-Charlotte Tjernberg.

För Anne-Charlotte Tjernberg är produktionen av skyddsutrustning bara i dess linda. Hon letar efter en ny möjlig lokal där plastrockar kan tillverkas. Samtidigt utvärderas nya sätt för tillverkningen.

Gemensam ansträngning

Engagemanget att vilja tillverka plastrockar finns över hela kommunen. Listan med deltagare fylls på hela tiden. Brandkåren och den socialt ansvarstagande verksamheten Värmekällan är två exempel. Flera av kommunens verksamheter är också med.

Hur säkerställs det att rockarna lever upp till de kvalitetskrav som finns?

Eftersom vi inte har kontroll på de som syr, hoppas vi att alla visar stor hänsyn med handhygien vid tillverkningen. Just nu får personalen som använder rockarna själva sprita dessa innan användandet. Det är engångsmaterial så det ska slängas efter varje kontakt med brukare, säger Ann-Charlotte Tjernberg.

Två kvinnor står på säkert avstånd och tittar på varandra. De har sybehör i sina händer.

Anne-Charlotte Tjernberg och Berit Råsberg i mötesplatsen Rubinens lokaler. Foto: Upplands Väsby kommun.

En av de som har anslutit sig till folkrörelsen är Berit Råsberg.

Berit har bott i Bollstanäs i 40 år. Hon är pensionerad sjuksköterska och tillhör gruppen 70-plussare. Sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade att personer över 70 år skulle hålla sig hemma har hon gjort det. Handlar gör barnen åt henne och sina barnbarn har hon inte träffat på månader.

Via mejl från både SPF Seniorerna och Svenska kyrkan fick hon information om att det behövdes hjälp att sy skyddskläder till personal inom hemtjänsten.

Hon fick ett antal plastsäckar, mönstret och så var det bara att sätta i gång.

Vilket initiativ! Tid har jag och en symaskin har jag! Det går inte att skylla på att man inte har tid, säger Berit Råsberg när vi talas vid över telefon.

Vad fick dig att ställa upp och börja sy?

Som 70-plussare känner jag mig begränsad i vad jag kan hjälpa till med. Det känns väldigt tillfredsställande att kunna göra något för dessa hjältar som vårdar våra äldre, avslutar Berit Råsberg.

En kvinna sitter bakom en symaskin och tittar rakt in i kameran.

Berit Råsberg, en av de Väsbybor som frivilligt ställer upp och syr plastrockar

Senast uppdaterad: 9 juli 2020