• Startsida
  • / Väsby utmanas i årets miljörankning

Väsby utmanas i årets miljörankning

Upplands Väsby tappar i Aktuell Hållbarhets årliga miljörankning. Resultatet ska nu analyseras och leda fram till förbättringsåtgärder.

Ett grönt blad med vattendroppar på

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby hamnar på plats 29 i landet jämfört med plats 24 förra året. I kategorin storstäder och storstadsnära kommuner hamnar Väsby på plats 12 jämfört med plats tio förra året. Det är resultatet av årets miljörankning från Aktuell Hållbarhet.

Vi är fortfarande bra men för att ligga allra bäst behöver vi analysera resultatet och ta fram förbättringsåtgärder. Vi har en ambitiös energi- och klimatstrategi men det finns områden att förbättra jämfört med andra kommuner, säger miljö- och planutskottets vice ordförande Ann-Christin L Frickner (C).

Rankningen bygger på en mängd enkätsvar från kommunerna, samt statistik från olika aktörer i samhället. Frågorna berör bland annat hur kommunerna arbetar med koldioxidutsläpp, markanvändning, naturvård och kemikaliehantering.

Upplands Väsby kommun var 2013 i topp på listan. Sedan dess har flera nya områden tillkommit i undersökningen. Kommunerna har i år fått redogöra för egen producerad miljövänlig el, hållbarhetskrav vid kapitalförvaltning, om klimatpåverkan ligger som underlag i kommunens budgetprocess och mycket annat.

Rankningen är viktig för att vi ska veta hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner. Den är också ett riktmärke för oss i vår strävan att leva upp till de mål som vi har inom miljöområdet, säger stabschef Sofia Spolander.

Utifrån årets resultat ser kommunen behov av att utveckla samarbetet med näringslivet. Det handlar bland annat om att utveckla stödet i frågor som rör miljöutveckling och Agenda 2030. Den fortsatta analysen av resultatet med framtagande av förbättringsåtgärder kommer att ske under året.

Fakta: Sveriges miljöbästa kommuner

Årets upplaga av Sveriges Miljöbästa Kommun är en kraftigt uppdaterad version av rankningen med ett antal nya parametrar och kriterier. Syftet med den årliga rankningen är att se hur det går med kommunernas miljöarbete samt att lyfta fram de kommuner som har kommit längst, men också visa vilka kommuner som har mycket kvar att göra. Upplands Väsby har mellan 2012-2016 legat i topp i rankningen. 2013 blev Väsby Sveriges miljöbästa kommun.

Aktuell Hållbarhets listalänk till annan webbplats

Energi- och klimatstrategi för Upplands Väsby kommunlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 15 maj 2020