• Startsida
  • / Visir ska hjälpa äldreomsorgen att försvara positiv trend

Visir ska hjälpa äldreomsorgen att försvara positiv trend

All personal inom den kommunala äldreomsorgen börjar använda skyddsvisir den här veckan. Åtgärden är en extra insats för skydda boende och personal från covid-19. Samtidigt minskar antalet smittade på kommunens äldreboenden.

Äldre kvinna sitter vid fönstret med blommor och tittar ut.

Foto: Mostphotos

Med växande tillgång på godkänd skyddsutrustning har kommunens äldreboenden möjlighet att införa nya rutiner med visir för all personal. Inte enbart vid vård av äldre med misstänkt eller bekräftad smitta, utan vid alla kundnära situationer.

Målet med åtgärden är att hålla i den positiva trenden. Efter flera dödsfall finns det nu en minskning av antalet coronasmittade på kommunens äldreboenden. Flera äldre har tillfrisknat.

Vi är på väg att friskförklara flera avdelningar. Vårt mål är att eliminera smittan där den fortfarande finns. Vi är på god väg att göra det, säger Yvonne Boberg som är resultatenhetschef för den kommunala äldreomsorgen.

Kommunen har inte fått någon rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att använda skyddsvisir i arbetet. Förutom basala hygienrutiner som följs finns det nu en växande tillgång på visir. Därmed finns möjligheten att skapa ett extra skydd mot viruset.

Den här smittan är extremt tuff och vi har med tiden lärt oss vad som fungerar bäst i den arbetssituation vår personal befinner sig i. Det är naturligtvis också ett styrkebesked att vi nu kan få tag i den skyddsutrustning som vi behöver.

Den kommunala äldreomsorgen har ett fortsatt ansträngt personalläge, men det minskade antalet smittade och åtgärden med visir har gett äldreomsorgen hopp om att få bukt med covid-19.

Vi befinner oss i en fortsatt svår situation, men vi har en personal som gör ett fantastiskt jobb. Nu gör vi den här extra skyddsåtgärden för att skydda vår personal och våra äldre på bästa möjliga sätt, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Upplands Väsby kommun driver genom Väsby Stöd och Omsorg fyra kommunala äldreboenden; Brobacken, Hedvigsgården, Lavendelgården och Speldosan.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020