Trygghetscenter - Hur planerar kommunen för trygga bostadsmiljöer?

Artikel-bild

Träffa representanter från kommunen som kan berätta om hur trygghetsaspekterna finns med när vi planerar för nya bostäder och offentliga miljöer.

Den fysiska miljöns utformning har stor betydelse för säkerhet och trygghet. Att redan i planeringsstadiet titta på säkerhet och trygghet kan förebygga framtida utmaningar. Träffa representanter från kommunen som kan berätta om hur trygghetsaspekterna finns med när vi planerar för nya bostäder och offentliga miljöer.

Detta arrangemang är ett öppet samtal. (Inte föreläsning).

Torsdagen den 7 april klockan 16.00 - 18.00 Love Almqvist torg 1
Gratis