Spargrisen

Förskolan ligger i området Brunnby Vik i östra Väsby och har en stor uppvuxen kuperad gård.

Närheten till skog och natur samt den stora kuperade gården erbjuder dagliga aktiviteter utomhus. Barnens lek och lärande sätts i centrum och förskolan arbetar för att barn och föräldrar ska vara delaktiga och ha inflytande i vardagen.

Förskolan arbetar medvetet med språk, matematik, natur och teknik. och är Grön Flagg certifierade sedan 2006. Det innebär ett kontinuerligt arbete inom livsstil, hälsa, skogen, kretsloppet, vattenresurser och konsumtion.

 

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Blå

08-590 976 58

Gul

08-590 976 65

Röd

08-590 976 63

Grön

08-590 976 66

Gredelin

08-590 976 67

 

Ledning

Caisa Eriksson, Förskolechef.

Telefon: 08-590 977 85

E-post: caisa.eriksson@upplandsvasby.se

Besöks- och postadress

Tunavägen 2, 194 51 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 18 mars 2019