Stöd, bidrag och stipendier

Upplands Väsby kommun stöttar det lokala kulturlivet genom bidrag och stipendier. Kulturföreningar kan söka föreningsbidrag av olika slag. Vartannat år delar kommunen ut kulturstipendier till professionella konst- och kulturutövare med anknytning till Upplands Väsby.

Här hittar du information om de olika stöd, bidrag och stipendier som finns att söka inom kulturområdet i Upplands Väsby kommun.

Kulturföreningar kan ansöka om flera olika bidrag och stöd från kommunen. Information om föreningsbidrag finns samlad på kommunens webbsidor om Föreningar och föreningsliv.

Information om föreningsbidrag och hur du ansöker

Upplands Väsby kommuns kulturstipendier delas ut vartannat år. Syftet är att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden. Stipendier kan delas ut till professionella konst- och kulturutövare inom områden som:

 • litteratur
 • musik
 • konst
 • teater
 • dans
 • foto
 • konsthantverk
 • bildningsverksamhet
 • hembygdsvård
 • kulturmiljövård.

Det finns två olika kulturstipendier:

 • Arbets- och projektstipendium kan sökas för pågående eller planerat arbete inom något av ovan nämnda områden.
 • Meritstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som gjort uppmärksammade och allmänt erkända insatser på det kulturella området.

Vem kan ansöka om kulturstipendium?

Enskilda personer, grupper eller organisationer som är eller varit bosatta i Upplands Väsby eller som har annan särskild anknytning till kommunen.

Kulturstipendier 2020–2021

Kulturstipendierna för 2020 och 2021 är sammanslagna, vilket innebär att totala summan att fördela är 100 000 kronor.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via ett särskilt formulär på Upplands Väsby kommuns webbplats senast 15 oktober 2019. Mer information publiceras här inför nästa ansökningsperiod.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 december 2017 beslutades att följande personer och grupper tilldelas Upplands Väsby kommuns kulturstipendium för åren 2018–2019.

Karl Holmqvist, 40 000 kronor

För sitt intresse och sin skicklighet i att skapa fiktiva berättelser från olika historiska tidsåldrar. Berättelserna engagerar och väcker nyfikenhet hos både barn och vuxna. Stipendiet syftar till att möjliggöra skrivandet av en barnbok om vikingatiden som utspelar sig i Upplands Väsby. Kultur- och fritidsnämnden uppskattar val av ämne, då intresset för forntiden och Upplands Väsby som historisk plats är högst aktuellt under stipendieperioden, inte minst då vikingagården Gunnes gård firar 30-årsjubileum 2018.

Thomas Backman, 20 000 kronor

För sitt experimentella och träffsäkra musikaliska uttryck som berör och väcker nyfikenhet. Stipendiet syftar till att möjliggöra arbetet med att färdigställa det första albumet i eget namn, samt stödja fortsatta framträdanden.

Elin Skorup, 20 000 kronor

För sina framgångar som sopransolist med hela landet som arbetsfält – från Messingen i Upplands Väsby till de stora opera- och konsertscenerna. För en frilansande sångerska som verkar på högsta professionella nivå krävs ständigt underhåll av rösten och utveckling av repertoaren. Stipendiet syftar till att bekosta fortbildning och röstvård så att hon kan fortsätta att nå nya höjder – såväl röstmässigt som i karriären som operasångerska.

Väsbykören, 10 000 kronor

Med engagemang och glädje för sång och gemenskap berikar de kulturlivet i Upplands Väsby. Deras framträdanden är uppskattade och inspirerande både hos unga som äldre. Stipendiet syftar till att stimulera vidare utveckling inom sångteknik och utökad repertoar.

Teuvo Riihioja, 10 000 kronor

För sitt genuina engagemang där han genom sin röst berör och skapar glädje, inte minst hos boende på Hedvigsgården som han återkommande besöker. Stipendiet syftar till att bidra till ny musikutrustning som även fortsatt möjliggör hans värdefulla arbete för kommunens medborgare.

Upplands Väsby Musikråd är en paraplyorganisation för musik- och dansföreningar i Upplands Väsby.

Musikrådet får ett årligt anslag från Upplands Väsby kommun. Det ska användas för att stödja det lokala musiklivet, till exempel genom att bidra till konserter, festivaler och liknande arrangemang.

Varje år delar Upplands Väsby Musikråd ut ett musikstipendium.

Information om bidrag och stipendier och hur du söker på Upplands Väsby musikråds webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 17 oktober 2018