Boka lokal, hur går det till?

Föreningar, förbund, privatpersoner och företag kan hyra kommunens idrottslokaler och -anläggningar. De flesta anläggningarna går att boka via e-tjänsten.

Bokningsförfrågan

Använd e-tjänsten för att se lediga tider och skicka en bokningsförfrågan. Vänligen observera att din bokning är giltig först när du har fått en bekräftelse från Lokalbokningen.

Avgifter och regler

Här hittar du kontaktuppgifter, information om avgifter, regler, fördelningsprinciper och övrigt som gäller för bokning av idrottslokaler och -anläggningar i Upplands Väsby kommun.

Kontakta kommunens lokalbokning för frågor om:

 • bokning av lokaler för träningar och matcher, etcetera
 • kommunens idrottslokaler, -anläggningar och gymnastiksalar
 • hyresavgifter och -regler.
Ordinarie telefontider

Dag

Tid

Tisdag, onsdag, torsdag

09.00–11.00

 

Nu kan du skicka in din ansökan om lokalbokning för stående träningstider i kommunens idrottslokaler och -anläggningar under inomhussäsongen 2019/2020. Sista ansökningsdag var 30 april 2019.

Du kan fortfarande skicka in en ansökan. Den kommer att behandlas i mån av tid när schemaläggningen är klar.

 För frågor, vänligen mejla foreningsstod@upplandsvasby.se.

Nu kan du skicka in din ansökan om lokalbokning för arrangemang i kommunens idrottslokaler och -anläggningar under inomhussäsongen 2019/2020. Sista ansökningsdag var 30 april 2019.

Du kan fortfarande skicka in en ansökan. Den kommer att behandlas i mån av tid när schemaläggningen är klar.

För frågor, vänligen mejla foreningsstod@upplandsvasby.se.

Taxor och avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till föreningsliv och allmänhet fastställdes av kommunfullmäktige den 18 juni 2007 § 99. Taxorna gäller från och med den 1 augusti 2007. Taxorna för idrottslokaler justerades i kommunfullmäktige den 14 december 2009 (KS2008:204).

Vad kostar det för mig?

 • Kategori A gäller för bidragsberättigade föreningar i Upplands Väsby kommun med verksamhet för barn och unga under 20 år, samt för föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariationer.
 • Kategori B gäller för bidragsberättigade föreningar i Upplands Väsby kommun med verksamhet för vuxna, samt för studieförbund.
 • Kategori C gäller för föreningar från andra kommuner, idrottsförbund, privatpersoner och företag.

Lokalhyran debiteras löpande i efterhand.

Särskilda regler och avgifter gäller för arrangemang som riktas till andra än föreningsmedlemmar.

Kostnader för elförbrukning och extrautrustning inryms inte i taxan utan debiteras särskilt.

Hyresavgifter för träning

Typ av anläggning

Avgift Kategori A

Avgift Kategori B

Avgift Kategori C

Sporthall

38,85 kr/timme

222 kr/timme

388,50 kr/timme

Gymnastiksal

27,75 kr/timme

111 kr/timme

166,50 kr/timme

Ishall

Enligt avtal

Enligt avtal

888/1110 kr/timme*

Fotbollsplan, 11-spel, konstgräs

38,85 kr/timme

333 kr/timme

777 kr/timme

Fotbollsplan, 11-spel, naturgräs

38,85 kr/timme

222 kr/timme

777 kr/timme

Fotbollsplan, 11-spel, grus

33,30 kr/timme

166,50 kr/timme

277,50 kr/timme

* 07.00–17.00/17.00–22.00

Hyresavgifter för arrangemang

Typ av anläggning

Avgift Kategori A

Avgift Kategori B

Avgift Kategori C

Sporthall

111 kr/timme

277,50 kr/timme

555 kr/timme

Ishall*

111 kr/timme

277,50 kr/timme

555 kr/timme

Fotbollsplan, 11-spel, konstgräs

111 kr/timme

388,50 kr/timme

555 kr/timme

Fotbollsplan, 11-spel, naturgräs

111 kr/timme

277,50 kr/timme

555 kr/timme

Fotbollsplan, 11-spel, grus

111 kr/timme

277,50 kr/timme

555 kr/timme

Fotbollsplan, 7-spel, konstgräs

111 kr/timme

277,50 kr/timme

555 kr/timme

* Sommartid utan is

Maxpris per dag vid arrangemang*

Typ av anläggning

Maxpris/dag Kategori A

Maxpris/dag Kategori B

Maxpris/dag Kategori C

Idrottshall/idrottsplats

1110 kr/dag

2775 kr/dag

4440 kr/dag

Ishall**

1110 kr/dag

2775 kr/dag

5550 kr/dag

Fotbollsplan, 11-spel, konstgräs

1110 kr/dag

2775 kr/dag

5550 kr/dag

* Eventuella kostnader för ljud- och ljusutrustning tillkommer
** Sommartid utan is

Hyresreglerna gäller för alla idrottsanläggningar och -lokaler som ägs av Upplands Väsby kommun.

Hämta och lämna nycklar

När du har fått din bokning bekräftad kan du hämta ut nycklar och/eller passerkort till lokalen.

Nycklar och passerkort kvitteras ut i Messingens reception, på Love Almqvists torg 1 i Upplands Väsby.

Kom ihåg att lämna tillbaka nycklarna efter hyrestillfället. Om du återlämnar nycklar för sent eller inte alls så debiteras du extra.

Messingens öppettider för utlämning av nycklar

Dag

Tider

Måndag–torsdag

07.00–21.00

Fredag

07.00–16.00

Ingen nyckelutlämning efter kl.16.00 på fredagar eller under helgerna.

Kontakta Messingen

Allmänna hyresregler

Du som är hyresgäst ansvarar för lokalen vid hyrestillfället. I ansvaret ingår att se till att ingen obehörig vistas i lokalen.

Kontrollera lokalen både före och efter din bokade tid. Eventuella skador eller fel ska anmälas till kommunen. Det gäller även för biytor som omklädningsrum, duschar, korridorer, etcetera.

Anmäl fel via felanmälan

Rökning och alkohol är förbjudet i och i anslutning till kommunens lokaler. Enligt tobakslagen är rökning på skolgårdar förbjudet dygnet runt och året runt. Du som hyr ansvarar för att de personer som besöker lokalen följer dessa lagar och regler.

Brandskyddsregler

Du som hyr en lokal är skyldig att känna till hur du ska agera i händelse av brand. I lokalerna finns anslag som visar utrymningsvägar, hur utrymning ska ske och var återsamlingsplatsen finns. Du ansvarar för att informera övriga personer i lokalen om brandskyddsregler och -rutiner. Om det brinner ska du alltid larma 112 och möta upp brandkåren vid entrén. Nödutgångar får under inga omständigheter blockeras.

Före och efter din bokning

Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och 15 minuter efter bokad tid.

Efter aktiviteten ska lokalen återställas och städas. Du som hyr är skyldig att grovstäda lokalen efter användning (plocka upp skräp och sopa och torka golv). Om lokalen lämnas i ett sådant skick att extra städning måste beställas, kommer du att debiteras extra. Ytterskor får inte användas i lokalerna.

Utrustning och redskap ska återställas efter aktiviteten. Om utrustningen inte är undanplockad kommer du att debiteras extra.

Kontrollera att alla utrymmen är tomma och att alla dörrar, fönster och nödutgångar är låsta innan ni lämnar lokalen.

Problem med nycklar

Vid problem med nycklar och inpassage kan du kontakta säkerhetsföretaget Nokas. Observera att detta är förenat med eget ansvar. Det betyder att du som hyresgäst ska ha behörighet att vistas i lokalen och att inga fel har begåtts vid inpasseringen. I annat fall debiteras du extra för utryckningen.

Extraavgifter

Du som hyresgäst kan debiteras extra enligt nedan om reglerna inte följs.

 • Försenad nyckel: 250 kronor
 • Borttappad nyckel: 500 kronor
 • Extra städning: 300 kronor
 • Ej undanplockad sarg (innebandy): 500 kronor
 • Ej undanplockad övrig utrustning: 300 kronor
 • Jourutryckning vid handhavandefel: 900 kronor

Avbokning

Om du behöver avboka så ska du kontakta lokalbokningen senast tio dagar före hyrestillfället. För stående bokningar och större arrangemang gäller avbokning senast tre veckor före hyrestillfället. Vid sen avbokning debiteras full hyreskostnad.

Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrotts-, motions- och fritidsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden i Upplands Väsby kommun tagit fram fördelningsprinciper som gäller för bokning av lokaler och anläggningar. Där har man tagit hänsyn till de olika förutsättningar som finns för olika idrotter och föreningar i kommunen.

Fördelningsprinciperna finns för att uppnå en så rättvis fördelning av tider och ett så effektivt nyttjande av anläggningarna som möjligt.

Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar

Kalasdags? Då kan du boka Odenskolans gymnastiksal och Bollstanässkolans gymnastiksal för barnkalaset. Använd e-tjänsten för att söka ledig tid och skicka en bokningsförfrågan. Observera att din bokning är giltig först när du har fått en bekräftelse från Lokalbokningen. 

Kom ihåg att

 • Kommunens hyresregler gäller för dig som bokar lokalen.
 • Förberedelser och städning ska ingå i den bokade tiden.
 • Mat och dryck får bara förtäras i omklädningsrummen.
 • Ta med utrustning som bollar, klubbor och hopprep till kalaset – det ingår inte i hyran.
 • Enbart gymnastiksal i Odenskolan och Bollstanässkolan kan bokas för barnkalas.

Belysning

Vissa gymnastiksalar har automatisk belysning. För att kunna reglera och släcka ljuset behöver du en särskild nyckel som du kan låna hos Messingen vid nyckelutlämningen. Kom ihåg att återställa belysningen när du lämnar lokalen.

Vad kostar det?

Att hyra en gymnastiksal kostar 166,50 kronor per timme för privatpersoner.

Faktura skickas med post månaden efter kalaset.

Föreningar i Upplands Väsby kommun kan hyra idrottslokaler och gymnastiksalar för övernattning i samband med turneringar och andra arrangemang. De här lokalerna går att hyra:

 • Bollstanässkolans gymnastiksal.
 • Odenskolans gymnastiksal.
 • Smedsgärdshallen.
 • Vilundaparkens A- och B-hall.
 • Kampsportscenter, Vilundaparken.

Hur bokar jag en lokal för övernattning?

Om du vill boka och hyra en idrottslokal för övernattning ska du kontakta lokalbokningen.

Kontakta lokalbokningen

Kom i håg att anmäla om tillfällig övernattning

När du har bokat en lokal ska du göra en anmälan om tillfällig övernattning. Det gör du till Brandkåren Attunda senast fem dagar före dagen för övernattningen. När du har fått din anmälan godkänd ska du skicka en bekräftelse till kommunens lokalbokning.

Information om tillfällig övernattning på Brandkåren Attundas webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan om tillfällig övernattning till Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

I multifunktionshuset Messingen finns en multihall för idrotts- och fritidsaktiviteter och evenemang. Här finns också en danssal och ett gym.

För lokalerna i Messingen gäller särskilda hyresvillkor och -avgifter.

Boka lokal i Messingen

Kontakta Messingens reception för bokning av lokalerna.

Telefon: 08-590 973 00
E-post: messingen@upplandsvasby.se

Messingens webbsida

Senast uppdaterad: 15 maj 2019
Uppleva och göra