Det här erbjuder vi

Kulturskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får lära sig att spela ett instrument eller sjunga, spela teater, ägna sig åt konst eller delta i nycirkus. Den är öppen för elever 5 – 20 år.

Konstnärliga uttryck ger livslång glädje och ett rikare liv!

Upplands Väsby kulturskola erbjuder:

 • Undervisning i musik, konst, teater och nycirkus som riktar sig till alla barn från årskurs 1 till och med gymnasiet, som är folkbokförda i kommunen.
 • Individanpassad, målinriktad undervisning där glädje och kamratskap står i centrum och som leder till ökad självkänsla och personlig utveckling.
 • Undervisning med fokus på inlärningsprocessen där tydlig uppföljning av kunskaper ger varje elev möjlighet att långsiktigt utvecklas i sin egen takt.
 • Möjlighet att pröva olika genrer, uttryck och tekniker. Eleven får även möjlighet att själv, tillsammans med sin lärare, påverka undervisningen.
 • Musikundervisning både på gehör och efter noter. Kulturskolans pedagoger använder moderna tekniska hjälpmedel, blandar nytt pedagogiskt material med traditionellt.
 • Stor utåtriktad verksamhet i form av offentliga konserter, föreställningar, konstutställningar och framträdanden i mindre format.
 • Möjlighet att samverka i olika grupper.
 • Engagerade och högskoleutbildade pedagoger.

Målsättning vid avslutad utbildning i kulturskolan

 • Att självständigt kunna utöva den konstform man ägnat sig åt
 • Att känna glädje, trygghet och styrka i sin egen konstnärlighet
 • Att ha fått verktygen för att kunna utvecklas på egen hand.  

Upplands Väsby kommunala kulturskola är öppen för alla barn och ungdomar folkbokförda i Upplands Väsby kommun, och våra ämnen och kurser riktar sig till följande åldersgrupper:

Ämne

Ålder

Nycirkus

Elever födda 2014 – årskurs 5 (läsåret 19-20)

Konst

Årskurs 1–6

Kör

Årskurs 1–6

Teater

Årskurs 1 till året då eleven fyller 20 år

Musikmix

Årskurs 2

Instrument

Årskurs 3 till året då eleven fyller 20 år

Solosång

Årskurs 5 till året då eleven fyller 20 år

Fördjupad ämneskurs musik

Årskurs 7 till året då eleven fyller 20 år


I kulturskolans kvalitetsgaranti kan du läsa om hur vi arbetar för att hålla god kvalitet på verksamheten.

Kulturskolans kvalitetsgaranti

Upplands Väsby kulturskola arbetar förebyggande mot all form av kränkande särbehandling och mobbing.

Kulturskolans likabehandlingsplan

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019