Anmälan och uppsägning

Klicka på de gröna fälten nedan för att komma till kulturskolans e-tjänst, där du skickar in anmälan och uppsägning. På den här sidan finns också information om anmälan, kö, antagning och uppsägning.

Har du frågor, hör av dig till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Antagning hösten 2020

Antagning av nya elever gjordes i mitten av juni, bland de elever som anmält sig senast 15/5. Elev som anmäler sig efter 15/5 placeras i kö och kan börja i mån av plats. Du får mer info efter att din anmälan registrerats.

Lediga platser hösten 2020

Jag har skickat in anmälan eller uppsägning, vad händer nu?

Kontrollera att du får ett automatiskt mail "Ärende från kulturskolans e-tjänst" med en kopia på din anmälan eller uppsägning i PDF.

Efter att vi registrerat din anmälan/uppsägning kommer du få ytterligare en bekräftelse via mail.

Om anmälan, antagning och placering

Se flikarna nedan. Läs även utförlig information om Regler och avgifter.

Du kan när som helst under terminen anmäla dig till kulturskolan. Sista anmälningsdag inför hösten är 15 maj.

Anmäl dig senast 15 maj för bästa möjlighet att få en plats till kommande hösttermin. Elever som anmält sig senast sista anmälningsdag 15 maj placeras först. Därefter placeras elever i mån av plats. Om antalet anmälda elever senast sista anmälningsdag är fler än antalet lediga platser, så lottas platserna.

Vad roligt att ditt barn är intresserad av något av ämnena i kulturskolan!

Använd e-tjänst här ovanför för att anmäla.

Första- och andrahandsval

Andrahandsval innebär att man kan tänka sig detta ämne om man inte får plats på sitt förstahandsval.

Vill ditt barn gå flera ämnen, ska du skicka in en anmälan (förstahandsval) för varje ämne. Ditt barn kan dock bara gå en instrumentkurs åt gången.

I mars varje år erbjuder vi "Prova på instrument"-dag för elever som ska börja årskurs 3 till hösten. Då har elever möjlighet att besöka kulturskolan, prova alla instrument och träffa lärarna.

Konst, teater och nycirkus finns möjlighet att prova under kulturskolans dag, en söndag i maj varje år.

Vi har vanligtvis inte möjlighet att erbjuda "prova på" i ordinarie verksamhet. Du behöver anmäla dig och få plats i det ämne du sökt, innan du kan börja.

Antagning inför nästa läsår (hösttermin) görs i mitten av juni. Anmälda elever får då besked om plats eller köplats hem i brevlådan.

Antagning kan också ske kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Utförlig information om Kö och antagning

Varje ämne har ett begränsat antal platser. Om det är fler sökande än lediga platser använder vi kösystem.

Ditt barn behåller sin köplats tills vidare, vi kommer att höra av oss när det är dags att börja. Hur länge ni kommer få vänta beror på hur många sökande ämnet har, samt hur många platser som blir lediga. I vissa fall behöver också ditt barn vänta tills hen har rätt ålder.

Om du vill ha större chans att börja i kulturskolan är det bra att göra flera val, i prioritetsordning.

Utförlig information om Kö och antagning

Elev som blivit antagen och fått plats i kulturskolan behåller sin plats fortsättningsvis, nyanmälan inför kommande terminer behövs inte.

Elev som har plats och vill sluta ska säga upp platsen via e-tjänst överst på denna sida.

Uppsägning ska göras senast:

  • 15 december – inte fortsätta vårtermin
  • 15 maj – inte fortsätta hösttermin

Avgiften gäller för varje påbörjad termin, från och med den första lektionen som eleven kallats till. Om platsen sägs upp (eleven slutar) efter att terminen startat görs ingen återbetalning eller reducering av avgiften.

Om ditt barn vill byta ämne i kulturskolan sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligtvis vid terminsskiften. Du kan välja att gå kvar tills det finns plats i det nya ämnet, eller sluta direkt och börja när plats finns.

Använd e-tjänsten för anmälan här ovanför för att anmäla byte.

Senast uppdaterad: 18 september 2020