Stråk

När du spelar ett stråkinstrument har du stora möjligheter – både att spela solo, i orkestrar, band och kammarmusikensembler. Musik är ju som bäst när man kan dela den med andra!

Från årskurs 3 till och med året eleven fyller 20 år

Att spela stråkinstrument i kulturskolan

Som nybörjare går du tillsammans med andra elever i "stråkgrund" (välj Stråkinstrument i anmälan) där alla elever provar alla fyra stråkinstrument under första terminen, därefter bestämmer du vilket instrument du vill fortsätta spela. Du har lektion en gång i veckan och övar hemma däremellan. Från år två har du både enskild lektion eller lektion i liten grupp, samt orkester i storgrupp.

Stråkinstrument hyrs ut till dess att elever kan spela på fullstora instrument. Spelar du kontrabas behöver den inte bäras med till lektionerna då vi har instrument på skolan som man kan låna.

Våra stråkinstrument

Kulturskolans stråkorkestrar

Kulturskolan har även stråkorkestrar och ensembler för alla nivåer. Att spela med andra är en viktig och rolig del i att lära sig ett stråkinstrument.

  • Stråkgrunden
  • Harmony
  • #Stjärnstråkarna
  • Kammarorkestern
  • Folkmusikensemblen

Tid och plats

I överenskommelse med din lärare. Stråkgrund och orkestrarna har fasta tider.

Lärare

  • Jonas Bleckman – cello, kontrabas
  • Karin Åslund – fiol, viola
  • Mikael Selander – kontrabas
Senast uppdaterad: 14 september 2020