Fördjupad ämneskurs

Vill du satsa extra på ditt instrumentspel eller din sång, har du möjlighet att gå en fördjupning på kulturskolan. Kursen är också för dig som vill förbereda dig för högre musikutbildning. 

Från årskurs 7 till och med året eleven fyller 20 år. Kursen är för elever som går instrumentkurs i kulturskolan.

Att gå fördjupad ämneskurs

Du som går fördjupningen är motiverad i ditt musicerande och beredd att lägga ner den tid som krävs och känner glädje att delta i de olika momenten.

  • utökad lektionstid varje vecka på ditt huvudinstrument
  • lektioner i musikteori
  • ensemble- eller orkesterspel
  • deltagande vid minst två framträdanden varje läsår

Kursen har begränsat antal platser och ansökan kompletteras med ett spel- eller sångprov inför jury.

Senast uppdaterad: 14 september 2020