Torg och allmänna platser

Med allmän plats avses gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. För att kunna bedriva någon typ av verksamhet eller genomföra någon slags aktivitet på allmän plats krävs det polistillstånd.

Tillstånd och regler

Meningen är att människor ska kunna röra sig fritt på offentliga platser utan att drabbas av hinder eller störningar.

Lekplatser

Det finns cirka 22 stycken kommunala lekplatser idag. Kommunen har ett ansvar för arbetet med att säkra fastmonterade lekutrustningar på kommunens mark.

Parker och grönområden

I Väsby finns ett antal parker och grönområden. Du kan till exempel mata änderna i Järnvägsparken eller besöka fjärilsparken i Suseboparken.