Städning av gator och trottoarer

Efter att halkan bekämpats under vinterhalvåret samlas mycket sand på gator och trottoarer. Sandsopning av gator samt gång- och cykelvägar sker från början på april till mitten på maj.

När vädret tillåter sker en försopning innan 1 april för att minska ner sandmängden. Därefter startar ett sandsopningståg som utför finsopning. Arbetet har följande tidsplan:

  • Vecka 14 - 15 Centrala delar, Smedby och Vilunda
  • Vecka 16 - 17 Sjukyrkoberget, Johannesdal och Bollstanäs
  • Vecka 17 Runby och Prästgårdsmarken
  • Vecka 18 - 19 Skälby och Brunnbyvik
  • Vecka 19 - 20 Fresta, Odenslunda och Ekeby

Anmäl gärna efter den 15 maj om någon väg har missats till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.