Städning av gator och trottoarer

Efter att halkan bekämpats under vinterhalvåret samlas mycket sand på gator och trottoarer. Sandsopning av gator samt gång- och cykelvägar sker från början på april till mitten på maj.

Sandsopning

Grovsopning för att minska sandmängden kan ske på en del gator under mars. Därefter startar ett sandsopningståg som utför finsopning som arbetar efter följande tidsplan för 2018:

Vecka 14 - 15 Centrala delar, Smedby och Vilunda
Vecka 16 - 17 Fresta, Odenslunda och Ekeby
Vecka 17 - 18 Sjukyrkoberget, Johannesdal och Bollstanäs
Vecka 18 - 19 Runby och Prästgårdsmarken
Vecka 19 - 20 Skälby och Brunnbyvik.

Anmäl gärna efter den 15 maj om någon väg är bortglömd genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 19 februari 2019