Renhållning och snöröjning

Här kan du läsa om hur Upplands Väsby kommun arbetar för att vara tryggt, snyggt och säkert. Det görs bland annat genom städning, snöskottning och utplacering av papperskorgar.

Städning av gator och trottoarer

Efter att halkan bekämpats under vinterhalvåret samlas mycket sand på gator och trottoarer då sker Sandsopning av gator samt gång- och cykelvägar.

Snöskottning och sandning

Skottning och halkbekämpning utförs för att du som invånare ska kunna ta dig fram vid snöfall. Snöröjningen påbörjas vid cirka 5 centimeter snö.

Papperskorgar och skräp

Papperskorgar töms minst en gång i veckan. Parker och gångstråk städas 2 gånger per år och vid behov. Torgytor städas 1 gång per arbetsdag.