Finland100

Under 2017 firades självständiga Finlands 100-årig resa i Upplands Väsby. På jubileumets program fanns totalt 55 olika evenemang som anordnades av olika föreningar, kommunala och privata verksamheter. Allt från en stor parad genom Väsby centrum till konserter, marknader och författarbesök. Tusen tack till alla arrangörer och besökare. Ni gjorde detta oförglömligt och tillsammans lyfte vi det finska och sverigefinska!

Eino Grön

Foto: Olin Event

Mer information om det finska i Väsby

I enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft den 2010 har de finskspråkiga medborgarna vissa lagstadgade språkliga rättigheter. Till exempel har de rätt att få hjälp på finska hos kommunen samt rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.

Sverigefinska förskolan och skolan har verkat inom kommunen över tjugo år och på Hedvigsgården äldreboende finns två finskspråkiga avdelningar. Finsktalande anställda finns såklart även i andra tjänster inom kommunen och näringslivet.

Den sverigefinska kulturen lever aktivt i Väsby inte minst tack vare flera aktiva föreningar och församlingar.

Höstens program för jubileumsåret Finland 100 år (pdf)

Senast uppdaterad: 13 juni 2018