Öppna data

Öppna data avser information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. På denna webbplats samlas data vi publicerar fritt för vidareutnyttjande. I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv.

Kolada

Sök i öppna data

Visa öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns...