Våld i nära relationer

Blir du utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld av din partner eller före detta partner, av släktningar eller någon annan närstående? Då kan du vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp.

Våld kan yttra sig på flera olika vis; psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Vi som jobbar med personer som har blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentlig verksamhet har tystnadsplikt.

Nära relationer

Med nära relationer menas en eller flera personer som den våldsutsatta har en nära och förtroendefull relation till. Det kan till exempel vara någon som du är eller har varit gift med, en sambo eller särbo. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. En nära relation kan även innebära personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Hedersrelaterat våld

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du utsätts för våld för att lära dig lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Vilken hjälp kan du få?

Om du blir utsatt för våld av en närstående kan du vända dig till relationsvåldsteamet i kommunen. Relationsvåldsteamet arbetar med personer över 18 år som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Kontakten är frivillig. Hos relationsvåldsteamet kan du få stöd och råd i din situation samt skydd i form av skyddat boende efter en hot - och riskbedömning av din situation.

Du behöver inte ha upprättat någon polisanmälan för att få stöd och hjälp. Du kan ringa till relationsvåldsteamets jourtelefon anonymt för att få vägledning i hur du kan bli hjälpt.

Kontakt

Oavsett om du är våldsutsatt, våldsutövare eller är ett barn som har bevittnat våld kan du vända dig till kommunens relationsvåldsteam. Hit kan du vända dig för att få råd kring din situation (du kan vara anonym) eller om du är i behov av hjälp eller stöd. Även du som anhörig kan vända dig hit.

Öppettider

Relationsvåldteamets telefon är bemannad

  • Måndag–onsdag: klockan 09.00–16.15
  • Torsdag: klockan 09.00–17.15
  • Fredag: klockan 09.00–14.15

Telefonnummer till relationsvåldteamet: 08-590 977 74.

Du kan också få kontakt med socialsekreterare via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Vid akut behov av stöd kvällar och helger kan du vända dig till socialjouren.

Information om socialjour 

Stödcentrum Nordväst arbetar med att stötta unga personer, 10-21 år, som har utsatts för brott som exempelvis sexuella trakasserier, rån, våldtäkt eller misshandel.

Vi som arbetar på stödcentrum är kuratorer specialiserade på brottsutsatthet och har lång erfarenhet av att arbeta med brottsdrabbade. Hos oss få du möjlighet att prata om dina tankar och funderingar kring det du har varit med om och hur det har blivit efteråt.

Samtalen utgår från vad du, som ung, själv vill prata om i
anknytning till brottet. Målet är att stötta dig i att se din egen kapacitet så att du ska kunna gå vidare med ditt liv.

Du behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp
hos oss. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Rådgivning och tidsbokning

Stödcentrum Nordväst 010-444 05 50
stodcentrum@sigtuna.se

För dig som vill sluta med ett våldsamt beteende

Funderar du på om ditt beteende är okej? Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. På telefonlinjen svarar rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor, du kan ringa in helt anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan få stöd och råd men även hjälp till vidare behandling om du vill och behöver.

Ring välj att sluta-linjen 020 555 666

Information till dig som vill sluta med ett våldsamt beteende

Senast uppdaterad: 12 maj 2020
Omsorg och hjälp