Kris och beredskap

Om en stor olycka eller katastrof sker är det kommunens ansvar att informera dig som medborgare om vad som händer. För att kunna göra detta på bästa sätt har kommunen en krisorganisation.

Kommunen kan välja att aktivera sin krisorganisation i följande fall:

  • När en kris eller olycka sker.
  • När en situation eskalerar till att bli en kris eller olycka.

Krisorganisationen består både av tjänstemän och av politiker. De utbildas och övas regelbundet i hur de ska hantera allvarliga händelser. Som stöd för krisorganisationen finns en krisplan.

Vid en stor olycka, kris eller extraordinär händelse går kommunen ut med information i sina egna kanaler.

Aktuell information läggs ut på

  • kommunens webbplats
  • kommunens Facebook.

Upplands Väsby kommun på Facebook Länk till annan webbplats..

Samlad krisinformation från svenska myndigheter

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Information före, under och efter en stor händelse eller kris på Krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Information via radio

När det sker en allvarlig händelse har även Sveriges Radio P4 ett särskilt ansvar att ge ut information. Sätt därför på radion eller lyssna via mobiltelefon, dator eller bilradio. Se till att ha batterier i beredskap om du lyssnar via radio.

Sveriges Radio - P4 Ekot Länk till annan webbplats..

Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten informerar på sin webbplats om coronaviruset. Det är de som ansvarar för Sveriges smittskydd.

Upplands Väsby kommun följer Folkhälsomyndigheten och Region Stockholms instruktioner om hur det ska hanteras. Hos 1177 Vårdguiden kan du få svar på dina frågor om coronaviruset.

Krisinformation.se ger dig samlad information från myndigheter om coronaviruset.

Mer information om coronaviruset

Om det sker en svår störning i en samhällsfunktion eller en stor olycka, har Väsby ett varningssystem som heter VMA.

Upplands Väsby kommun är en del av Samverkan Stockholmsregionen. Det är en satsning som drivs av ett 40-tal aktörer.

Vid nödsituation ska du alltid ringa 112. Om olyckan redan varit framme kan du få stöttning av någon av kommunens resursgrupper.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum. Tillsammans har de plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen ger fysiskt skydd vid krig.

Varje kommun ska ha ett handlingsprogram som beskriver kommunens arbete vid olyckor.

I Upplands Väsby finns inga företag som utgör en risk för kemikalieolyckor. Däremot kan kemikalier transporteras genom Väsby.

Kommunen har olika försäkringar för olika ändamål. Till exempel finns det en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Därför har Energimyndigheten utvecklat Styrel.