Ansvarsfördelning kommun och landsting

Kommunen har ansvar för de insatser som sker på de boenden i kommunen som riktar sig till dig med särskilda behov. I övrigt har landstinget ansvar för hälso- och sjukvård.

Kommun och landsting har olika ansvar

Upplands Väsby kommun har ansvar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som sker:

  • på boenden som är anpassade för dig som är äldre, för dig med funktionsnedsättning och för dig med psykisk ohälsa
  • inom dagverksamhet, daglig verksamhet och daglig sysselsättning.

Stockholms läns landsting driver och ansvarar för:

  • sjukhus
  • hälsocentraler
  • folktandvården.
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020