Sjukvård och tandvård

När det gäller hälso- och sjukvård ansvarar landstinget för det mesta, men kommunen ansvarar för vissa delar. Här kan du läsa om vilket stöd som finns och vem du ska vända dig till. Om situationen är livshotande, ring 112.

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Sjukvård och tandvård är i första hand landstingets ansvar. Men kommunen har också ansvar för vissa insatser.

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver i ditt eget hem. Du slipper då att åka iväg från ditt hem.

Öppenvård

Du har rätt att söka öppenvård på vårdcentraler, sjukhusmottagningar samt hos offentligt finansierade läkare och sjukgymnaster i hela landet.

Rehabilitering

Rehabilitering till följd av sjukdom eller skada sker via Stockholms läns landsting. Har du en biståndsinsats, kan du få hjälp när du deltar i din insats.

Tandvård

Du som behöver tandvård vänder dig till folktandvården inom Stockholms läns landsting. Du kan också vända dig till en privat tandläkare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Varje kommun ska ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska som har det övergripande ansvaret att se till att du får en bra vård med god kvalitet.