Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du har en funktionsnedsättning och behöver parkera nära ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd hos kommunen. Ett utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och också i de flesta europeiska länder.

Tillståndet ska vara placerat innanför vindrutan, på ett sätt som gör att det är väl synligt utifrån. Kommunen utfärdar parkeringstillstånd enligt reglerna i Trafikförordningen 13 kap 8 §. Parkeringstillståndet är personligt. Tillståndet medger undantag från lokala trafikföreskrifter för parkering av fordon och ger tillståndsinnehavaren rätt att:

  • Parkera under högst tre timmar där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar.
  • Parkera under högst 24 timmar där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är tidsbegränsad till mellan tre och 24 timmar.
  • Parkera på plats som enligt lokal trafikföreskrift är avsedd för rörelsehindrade. Är uppställningstiden begränsad på sådan plats får parkering inte ske under längre tid.

Parkeringstillståndet innebär inte att du får parkera på till exempel taxiplats, lastplats eller vändplats. På tomtmark kan andra regler råda.

Ansök om parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du:

  • har ett gravt rörelsehinder
  • är rörelsehindrad och inte kan köra bil
  • har psykiska problem.

Du kan ansöka om parkeringstillstånd via e-tjänst, blankett eller genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Förlorat, stulet eller upphittat parkeringstillstånd

Förlorat eller stulet tillstånd ska polisanmälas och spärras genom kommunens försorg. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Handläggning och beslut

Om din ansökan är komplett får du i normala fall beslut inom 15 dagar.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Omsorg och hjälp