Ledsagning

Du kan ansöka om ledsagning om du på grund av en funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en läkare, biståndsbedömd insats eller liknande.

Ledsagaren följer dig från ditt hem

Ledsagaren följer dig från ditt hem till din aktivitet. När aktiviteten är slut följer ledsagaren dig hem igen.

Du väljer utförare

Ledsagning utförs av personal från hemtjänstföretag. När du har fått ditt biståndsbeslut väljer du själv vilken utförare som du vill ska hjälpa dig.

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp av en ledsagare till och från buss eller tåg när du ska resa i kollektivtrafiken. En ledsagare kan möta dig på tågstationen vid en särskild mötesplats för att sedan hjälpa dig till ditt tåg.

Information om ledsagning i kollektivtrafiken på stationsledsagning.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 28 augusti 2018
Omsorg och hjälp