Färdtjänst

Du som har svårt att resa kollektivt på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänst är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken som buss och tåg.

Du ansöker via kommunens kontaktcenter Väsby direkt

Du ansöker om färdtjänst med en särskild blankett. Du kan beställa blanketten via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Du kan även hämta ut blanketten i kommunhusreceptionen, Dragonvägen 86. Blanketten finns inte digitalt.

Utöver din skriftliga ansökan behöver du lämna in:

  • Ett läkarintyg där det framgår vad du har för funktionsnedsättning och varför du behöver färdtjänst.
  • Ett fotografi.

Vad händer efter att jag har ansökt?

Du kommer att få träffa en handläggare som utreder din förmåga att resa med kollektivtrafik. Sedan skickas läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi till färdtjänstavdelningen i Stockholm för beslut. Vill du överklaga beslutet gör du det till allmän förvaltningsdomstol. 

Vem kan ansöka

Färdtjänst kan beviljas till dig som har en bestående funktionsnedsättning som varar längre än tre månader.

Riksfärdtjänst

Om du vill resa utanför Stockholms län men inom Sverige, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Sjukresor

Om du inte kan resa på egen hand kan du ha rätt till sjukresor mellan hemmet, vård och behandling.