Hemhjälp, hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Skriv ut och ladda ner blanketter i självservice

Om du är intresserad av hemtjänst kan du göra en ansökan. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Det här kan hemtjänsten hjälpa till med

Hemtjänsten kan ge stöd och hjälp inom olika områden, till exempel:

  • personlig omvårdnad, till exempel hjälp med dusch
  • skötsel av hemmet, till exempel städa eller tvätta
  • inköp och ärenden
  • måltider
  • ledsagning till vårdcentral, läkare, tandläkare och liknande.

Du kan också komplettera hemtjänsten med andra tjänster i hemmet. Detta gäller exempelvis trygghetslarm, fixartjänster och dagverksamhet.

Du väljer utförare

När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du välja den utförare du vill ha. Du kontaktar själv det företag som du har valt.

 

Beräkna din avgift

Du kan beräkna din ungefärliga avgift för hemtjänst direkt på vår webbplats. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Här kan du beräkna din hemtjänstavgift om du är ensamstående. Observera att beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Beräkningen avser person

Inkomst av tjänst/pension

kr/månad

Inkomst av kapital

kr/månad

Skatt

kr/månad

Bostadshyra

kr/månad

Bostadstillägg

kr/månad

Trygghetslarm

Dagverksamhet

dagar/månad

Omsorgsinsatser (t.ex. personlig omvårdnad, dusch, måltidshjälp, promenad)

timmar/månad

Serviceinsatser (t.ex. städning, inköp, tvätt)

timmar/månad

Här kan du beräkna din hemtjänstavgift om ni är makar och både bor hemma. Observera att beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad. Avgiftsberäkning för hemtjänst görs för respektive make. Två beräkningar måste därför göras.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Person 1

Beräkningen avser person
Bådas inkomst av tjänst/pension kr/månad
Bådas inkomst av kapital kr/månad
Bådas skatt kr/månad
Bostadshyra kr/månad
Bådas bostadstillägg kr/månad
Trygghetslarm
Dagverksamhet dagar/månad
Omsorgsinsatser (t.ex. personlig omvårdnad, dusch, måltidshjälp, promenad) timmar/månad
Serviceinsatser (t.ex. städning, inköp, tvätt) timmar/månad

 

Person 2

Beräkningen avser person person 2
Bådas inkomst av tjänst/pension kr/månad
Bådas inkomst av kapital kr/månad
Bådas skatt kr/månad
Bostadshyra kr/månad
Bådas bostadstillägg kr/månad
Trygghetslarm
Dagverksamhet dagar/månad
Omsorgsinsatser (t.ex. personlig omvårdnad, dusch, måltidshjälp, promenad) timmar/månad
Serviceinsatser (t.ex. städning, inköp, tvätt) timmar/månad

 

Senast uppdaterad: 31 januari 2020
Omsorg och hjälp