Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som förälder kan ansöka om korttidstillsyn om du har en skolungdom över 12 år som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan vara ensam hemma. Ditt barn kan få hjälp med korttidstillsyn innan och efter skoldagen eller under lov.

Vad är korttidstillsyn?

Korttidstillsyn innebär att ditt barn får ta del av fritidsverksamhet före och efter skoldagen. Ditt barn kan även få ta del av fritidsverksamhet under sina skollov.

Hur ansöker jag?

Du gör en så kallad begäran som betyder att du lämnar en ansökan om korttidstillsyn hos kommunens LSS-handläggare.

Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Omsorg och hjälp