Stöd till familjen

Alla kan ibland behöva stöd och inspiration i sitt föräldraskap. Som förälder har man många frågor och funderingar kring sitt barn, barnets utveckling och barnuppfostran. Vissa insatser kräver ett myndighetsbeslut. Öppna verksamheter kräver ingen utredning.

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om frågor gällande vårdnad, boende och umgänge.

Separation, skilsmässa

Familjerådgivningen och Familjerätten kan hjälpa er att kommer överens eller lösa olika situationer i er relation.

Adoption

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Faderskap och föräldraskap

När du fått barn och inte är gift ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas av familjerättsbyrån.

Kontaktfamilj, familjehem

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid.

Föräldrastöd

Upplands Väsby kommuns föräldrastöd strävar efter att ge alla föräldrar en möjlighet att växa i sitt föräldraskap.