Stöd till barn och ungdom

Alla barn har rätt att växa upp och att ha det bra. Som barn och ungdom har du rätt att säga vad du tycker och rätt att bli lyssnad till. Ingen får eller har rätt att göra dig illa.

Det är viktigt att du berättar

Om du känner att det finns saker som är jobbiga är det bra om du pratar med en vuxen som du litar på. Det kan till exempel vara en förälder, annan släkting, lärare eller skolkurator. Eller så finns det kanske någon annan som du litar på som du kan berätta för hur det är.

Det kan till exempel handla om att du blir mobbad, slagen eller utsatt för någon form av övergrepp eller påtryckningar. Ibland kan det till och med vara föräldrar som gör sådana saker och då kan det vara extra svårt att berätta. Du har alltid rätt att berätta för att få hjälp.

Vilket stöd kan kommunen ge?

På socialtjänstens mottagning för barn och ungdom kan du prata med en socialsekreterare som är van vid att prata med barn och ungdomar. Socialsekreteraren kan berätta för dig vilken typ av stöd och hjälp som du kan få.

Kontakta socialtjänstens mottagning för barn och ungdom på telefon 08-590 970 70.

Mottagningen är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00–12.00 samt onsdag 13.00–16.00.

Fältarna arbetar för att stödja ungdomar i åldern 11–20 år och föräldrar. De arbetar omväxlande under dag- och kvällstid. Fältarna besöker miljöer där ungdomar befinner sig, exempelvis fritidsgårdar och utemiljöer. Fältarna hjälper genom att erbjuda vägledning och stöd.

Du som är ung

Du kan kontakta oss om du vill prata med en vuxen och inte vet vart du ska vända dig eller om du till exempel är orolig för någon. Om inte vi kan ge dig stöd kan vi hjälpa dig att få kontakt med andra som kan det.

Du som är vuxen

Du kan kontakta oss om du känner oro för ditt eller någon annans barn eller om du känner till miljöer där det förekommer alkohol eller droger bland ungdomar i kommunen. Om du har andra funderingar som är kopplade till ungdomar, där du är osäker var du ska vända dig, kan du kontakta oss.

Fem fakta om fältarna

 • Fältarna har tystnadsplikt.
 • Fältarna för inte några journaler.
 • Om fältarna blir oroliga för att en ungdom far illa är de skyldiga att anmäla det till socialtjänsten - en så kallad orosanmälan.
 • Fältarna har gruppverksamheter för både unga och föräldrar.
 • Fältarna verkar för trygghet och goda uppväxtvillkor i Upplands Väsby.

Kontakta fältarna

Telefon: 073-910 42 25
E-post: faltare@upplandsvasby.se
Facebook: facebook.com/faltarnavasbylänk till annan webbplats
Instagram, Snapchat & Kik: vasbyfaltaren194

Familjerättsbyrån har grupper för barn med skilda föräldrar. Skilda världar vänder sig till barn mellan 8-12 år. I Skilda världar går man för sin egen skull. Man bestämmer själv hur mycket man vill berätta för de andra.

En del barn bor hos båda sina föräldrar. Andra kanske träffar sin ena förälder bara ibland eller inte alls. Några har föräldrar som är väldigt osams. Även om det ser olika ut så kan det kännas bra att träffa andra barn som har det ungefär som man själv.

I Skilda världar pratar vi om:

 • Att du har rätt att tycka om och längta efter båda dina föräldrar.
 • Att det inte är ditt fel att dina föräldrar bråkar.
 • Att alla känslor är tillåtna.
 • Att du är viktig och har rätt att må bra.

Skilda världar träffas en gång i veckan under tio veckor på familjerättsbyrån i Upplands Väsby. Vi pratar, leker, ritar, fikar och fantiserar tillsammans.

Har du frågor om barngruppern Skilda världar kan du kontakta famijerättsbyrån via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt eller via mail till familjerattsbyran@upplandsvasby.se.

Öppettider hos familjerättsbyråns telefonrådgivning är:

 • Måndag - tisdag 09.00–11.00
 • Onsdag 13.00–15.00
 • Torsdag - fredag 09.00–11.00.

Har du blivit utsatt för brott eller varit vittne till brott?

Stödcentrum för unga brottsutsatta är en kommunal verksamhet och Upplands Väsby är en av de 8 kommuner som har gått samman om en verksamhet för att ge stöd till unga brottsutsatta och vittnen samt genomföra medling vid brott i dessa kommuner.

Stöd till unga brottsutsatta och vittnen

Stödcentrum Nordväst är en kommunal verksamhet som vänder sig till ungdomar i åldern 10-21 år som blivit utsatta för eller som är vittnen till ett brott. Även anhöriga har möjlighet att få hjälp och stöd.

Vi som arbetar här är kuratorer som är specialiserade på brottsutsatthet och har god kunskap om rättsprocessen samt lång erfarenhet av att samtala med brottsdrabbade. Här får man möjlighet att prata om tankar och funderingar kring brottshändelsen och hur det har blivit efteråt.

Vi erbjuder

Stödsamtal: Samtalen utgår från vad den unga själv vill prata om i anknytning till brottet. Målet är att stötta ungdomen att formulera sina tankar, att se sin egen kapacitet och att kunna gå vidare med sitt liv.

Praktiskt stöd: Vi kan vara ett stöd i kontakten med exempelvis polis, målsägandebiträde och åklagarmyndighet samt ge information om ersättningsmöjligheter.

Rättegångsstöd: Vi förbereder brottsutsatta och vittnen inför en rättegång genom att exempelvis besöka en rättegångssal och samtala kring hur en rättsprocess går till. Vi kan även följa med som stöd vid rättegången.

Anhörigstöd: När någon i familjen utsätts för ett brott påverkar det ofta hela familjen. Närstående kan höra av sig med sina frågor och funderingar för att få råd och stöd.

Medling vid brott

Vi medlar i ärenden där den som begått brottet är mellan 12-21 år.

Medling vid brott är en frivillig möjlighet till kommunikation mellan en ungdom som begått brott och den som utsatts för brottet. Medlingen leds och förbereds av en opartisk och utbildad medlare som ger stöd till båda parter.

Hur går det till?

Innan medlingstillfället inbjuds båda parter till separata förmöten med medlaren där man får information om hur medling går till, förbereder medlingstillfället och får välja om man vill delta i medling eller inte. Om båda parter vill delta bokas en tid för ett gemensamt medlingsmöte. Medlingen sker vid sidan om den vanliga rättsprocessen.

Varför medling?

För dig som utsatts för brott ger medling en möjlighet att ställa frågor och framföra tankar till den som utsatt dig för brott. Medling är ett tillfälle att berätta om sina upplevelser av brottet.

För den som begått brottet kan medling ge en chans att berätta om sina upplevelser och konsekvenser av brottet, visa att man tar ansvar för det man gjort och att man vill försöka minska de negativa följderna av brottet.

Du kan själv ta initiativ till medling genom att ta kontakt med utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör eller direkt med Stödcentrums medlingsverksamhet.

Kontakt

010-444 05 50

stodcentrum@sigtuna.se

www.stodcentrumnordvast.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 28 april 2020
Omsorg och hjälp