Ekonomi, ekonomiskt bistånd

Vem som helst kan under en period hamna i ekonomiska svårigheter. Om det händer dig kan du ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten.

Ekonomiskt bistånd

Om du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation kan du behöva stöd. Du kan då ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Arbetslöshet

Vill du få stöd att söka ett arbete ska du börja med att ta kontakt med Arbetsförmedlingen. Kommunen kan också hjälpa dig ut i arbetslivet.

Budget- och skuldrådgivning

Till budget- och skuldrådgivningen kan du vända dig om du har ekonomiska problem eller har hamnat i en skuldsituation och har frågor om skuldsanering.

Juridisk hjälp

Här finns information om du skulle hamna i en tvist, vill överklaga ett beslut eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig sköta din ekonomi eller vid kontakt med andra myndigheter.

Stipendier och fonder

Kommunen har två fonder som du kan söka bidrag ur, Adolf Stafs fond och Oskar och Nanny Olssons minnesfond.