Anhörigstöd

Du som är anhörig och hjälper en närstående som har till exempelvis psykisk-, fysisk- eller kognitiv (demens) funktionsnedsättning eller ett beroende kan själv behöva få stöd. En närstående kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Det finns olika former av anhörigstöd beroende på om din närstående har psykisk-, fysisk-, eller kognitiv (demens) funktionsnedsättning eller beroende. Du har alltid möjlighet till enskilt samtal. Vårt anhörigstöd ordnar även anhörigcirklar och föreläsningar med olika teman. Stödet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Kontakta anhörigkonsulenten för mer information via vårt kontaktcenter Väsby Direkt.

På grund av covid-19 är anhörigstödet tillsvidare inställt. Du är välkommen att ta kontakt med anhörigsamordnare 08 -590 977 33

Individuellt stöd för anhörig

För dig som är anhörig erbjuder vi individuellt stöd. Kommunen kan erbjuda tre till fem samtal och du behöver vara 18 år. Vi lägger tonvikten på att ge kunskap om alkohol och drogberoende och dess påverkan på dig och din familj. Vårt mål är att du ska få ökade insikter samt att du kan förbättra din egen livssituation.

Välkommen att kontakta oss på beroendeenheten genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt om du är intresserad av eller vill veta mer om vårt anhörigprogram. Du kan också ringa direkt till beroendeenheten på telefonnummer 08-590 977 75.

Anhörigcirkel för dig som har beroendeproblematik i din närhet

För att öka ditt eget välmående, förståelse för beroendeproblematik och för att möta andra i liknande situation kan du delta i en anhörigcirkel. Under höst- och vårterminen startar nya anhörigcirklar som du är välkommen att delta på. Det är totalt sex tillfällen som vi ses. Deltagandet är kostnadsfritt, förenat med tystnadsplikt och helt anonymt. Du behöver vara bosatt i kommunen eller ha en närstående som deltar i beroendeenhetens behandlingsprogram. .

Om du vill veta mer om anhörigcirkeln och/eller vill delta är du välkommen att ta kontakt med anhörigsamordnare på telefon 08-590 977 33.

För dig som är anhörig till en person med demenssjukdom eller annan fysisk funktionsnedsättning finns möjlighet till anhörigcirklar, föreläsningar samt att gå till träffpunkten.

Anhörigcirkeln startar två gånger per år.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 är alla anhörigcirklar inställda och träffpunkten är stängd tillsvidare. Enskilda, bokade samtal sker i första hand per telefon.

Du som är anhörig till en person med psykisk ohälsa har möjlighet att delta i bland annat föreläsningar och anhörigcirklar. Anhörigcirkeln startar när tillräckligt många deltagare är anmälda.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 är alla anhörigcirklar inställda tillsvidare. Enskilda, bokade samtal sker i första hand per telefon.

De anhöriga som ger ett regelbundet stöd och omvårdnad till en närstående som är över 65 år med långvarig sjukdom kan ha rätt till en Må bra-check. Må bra-checkens syfte är att ge den anhöriga möjliglighet till hälsofrämjande och förebyggande aktivitet. Må bra-checken kan användas till exempelvis motion, massage, fotvård, samtalsstöd, föreläsning eller kurs/utbildning. (Restaurangbesök, bio, frisörbesök och resor räknas inte in i Må bra-checkens syfte)

För att beviljas en Må bra-check krävs att man bor i Upplands Väsby kommun samt folkbokförd på samma adress som den närstående.

Ansökan görs hos kommunens anhörigkonsulent.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020