Anhörigstöd

Du som är anhörig och hjälper en närstående som har till exempelvis psykisk-, fysisk- eller kognitiv (demens) funktionsnedsättning eller ett beroende kan själv behöva få stöd. En närstående kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Det finns olika former av anhörigstöd beroende på om din närstående har psykisk-, fysisk-, eller kognitiv (demens) funktionsnedsättning eller beroende. Du har alltid möjlighet till enskilt samtal. Vårt anhörigstöd ordnar även anhörigcirklar och föreläsningar med olika teman. Stödet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Kontakta anhörigkonsulenten för mer information via vårt kontaktcenter Väsby Direkt.

Individuellt stöd för anhörig

För dig som är anhörig erbjuder vi individuellt stöd. Kommunen kan erbjuda tre till fem samtal och du behöver vara 18 år. Vi lägger tonvikten på att ge kunskap om alkohol och drogberoende och dess påverkan på dig och din familj. Vårt mål är att du ska få ökade insikter samt att du kan förbättra din egen livssituation.

Välkommen att kontakta oss på beroendeenheten genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt om du är intresserad av eller vill veta mer om vårt anhörigprogram. Du kan också ringa direkt till beroendeenheten på telefonnummer 08-590 977 75.

Anhörigcirkel för dig som har beroendeproblematik i din närhet

För att öka ditt eget välmående, förståelse för beroendeproblematik och för att möta andra i liknande situation kan du delta i en anhörigcirkel. Det är totalt sex tillfällen. Deltagandet är kostnadsfritt, förenat med tystnadsplikt och helt anonymt. Du behöver vara bosatt i kommunen eller ha en närstående som deltar i beroendeenhetens behandlingsprogram.

Nästa anhörigcirkel

Nästa cirkel startar den 11 november och pågår i sex veckor. Cirkeln kommer hållas i beroendeenhetens lokaler på Industrivägen 22 b.

Om du vill veta mer om anhörigcirkeln eller vill delta är du välkommen att ta kontakt med anhörigsamordnare på telefon
08-590 977 33.

För dig som är anhörig till en person med demenssjukdom eller annan fysisk funktionsnedsättning finns möjlighet till anhörigcirklar, föreläsningar samt att gå till träffpunkten.

Anhörigcirkeln startar två gånger per år, vår och höst.

OBS! Behöver din närstående avlösning via hemtjänsten under tiden du är på cirkeln så ansöker du om det hos biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Hen nås via Väsby Direkt på telefonnummer 08-590 970 00.

Anhörigstödet anordnar anhörigpromenader på tisdagar. Du är välkommen att höra av dig till anhörigkonsulenterna för mer information.

Du har också möjlighet att boka ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. Samtalet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

För mer information kontakta kommunens anhörigkonsulenter på telefonnummer 08-590 975 75 eller 08- 590 971 31. Du hittar också mer information på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Du som är anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att delta i bland annat föreläsningar och anhörigcirklar. Anhörigcirkeln erbjuds vår och höst. För att minska risken för smittspridning av covid-19 erbjuder vi även anhörigcirklar digitalt via dator eller läsplatta.

Du har också möjlighet att boka ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. Samtalet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

För mer information kontakta kommunens anhörigkonsulenter på telefonnummer 08-590 975 75 eller 08- 590 971 31. Du hittar också mer information på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

De anhöriga som ger ett regelbundet stöd och omvårdnad till en närstående som är över 65 år med långvarig sjukdom kan ha rätt till en Må bra-check. Må bra-checkens syfte är att ge den anhöriga möjliglighet till hälsofrämjande och förebyggande aktivitet. Må bra-checken kan användas till exempelvis motion, massage, fotvård, samtalsstöd, föreläsning eller kurs/utbildning. (Restaurangbesök, bio, frisörbesök och resor räknas inte in i Må bra-checkens syfte)

För att beviljas en Må bra-check krävs att man bor i Upplands Väsby kommun samt folkbokförd på samma adress som den närstående.

Ansökan görs hos kommunens anhörigkonsulent på telefonnummer 08-590 975 75.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021