Äldre

Målet för äldreomsorgen i Upplands Väsby kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att äldre kommuninvånare så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i den egna bostaden och där få det stöd och den omsorg de behöver.

Vilket stöd kan man få?

Du som är äldre kan ansöka om olika former av stöd. Det finns även olika former av stöd och sociala kontakter som inte är biståndsbedömda.

Hembesök, ombud

Du som fyllt 80 år kan få rådgivning och information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som äldre. Tjänsten är helt frivillig och kostar ingenting.

Aktiviteter, verksamhet för äldre

Dagverksamhet vänder sig till dig som är äldre och som har behov av stöd, stimulans och social gemenskap.

Mötesplatser, träffpunkter

​Om du vill träffa andra och delta i olika aktiviteter finns träffpunkterna Rubinen och Kupan. Där får du möjlighet till nya sociala kontakter.

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Kontakta din vårdcentral om du vill göra en utredning.