Akut hjälp, krishantering

Här hittar du kontaktuppgifter och information som du kan behöva i en akut situation. Befinner du dig i en nödsituation ring alltid 112 SOS Alarm.

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld, övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer.

Akuta psykiska problem

Här finns kontaktuppgifter och information om du eller någon närstående har akuta psykiska problem och behöver hjälp.

Trygghetsjour

Det finns flera olika jourer och hjälptelefoner som erbjuder stöd och hjälp om du eller en närstående befinner sig i kris.

Kristeam, krishantering

I Upplands Väsby kommun finns det två verksamheter som kan kallas in som stödresurser vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse.

Kvinnojour och mansjour

Om du känner dig hotad, psykiskt trakasserad eller blir slagen av din partner kan du få råd och stöd.

Störningsjour

Här finns information om kommunens felanmälan samt kontaktuppgifter till jour.